Модулен проект "Изграждане на уебсайт, уебдизайн, компютърна графика и анимация“

Модулният проект „Изграждане на уебсайт, уебдизайн, компютърна графика и анимация“
е предназначен за изявени ученици по точните науки от 8, 9, 10 клас. Базира се на основните фази в разработката на уеб страници, както и използването на редактор от тип WSIWYG в училище. Допълва и надгражда тези знания чрез запознаване с програмния код на HTML и CSS. Участниците усъвършенстват уменията си, свързани с компютърната графика, с програмата за растерна и частично векторна графика GIMP, да създават, редактират и анимират обекти. Проектът включва шест модула: Изработване на уеб страница; Език за стилизиране на уеб сайтове CSS; Управление на съдържанието на уеб сайт; Компютърна графика; PHP+ my SQL - сървърни приложения; Разработка на уеб приложение Онлайн магазин.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • да научи участниците да планират и създават уеб документи
  • да публикуват и поддържат уеб страници
  • да правят самостоятелен избор за подходящо стилово оформяне
  • да даде на участниците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на компютърната графика
  • да развива техническите им способности, както и умението им да използват компютърни технологии като помощно средство за доразвиване и реализация на собствените им творчески умения в професионалната област
  • да активизира познавателните им възможности, да обогати представите и въображението им и да създаде навици за работа в екип

Модул „Изработване на уеб страница“ се занимава с проектиране, дизайн, разработване и тестване на уеб сайт. Основни HTML тагове: вмъкване на форматиран текст, изображения, връзки (препратки), таблици, списъци, форми и контроли за вход от потребителя, HTML5

Модул „Език за стилизиране на уеб сайтове CSS“ запознава участниците със селектори и дефиниции на стилове, позициониране, отмествания. Показва характеристиките на страница: фон, цвят, изображения, подравняване, заглавия на страници, кодировка на страници, meta тагове, заглавия, параграфи, шрифтове, цветове, вмъкване на изображения.

Модул „Управление на съдържанието на уеб сайт“ обхваща: подравняване на съдържанието в уеб страница. Превръщане на уеб дизайн (картинка) към уеб сайт (рязане на сайт). Системи за управление на съдържание (CMS системи). Рамки (frames). Навигация и прехвърляне на управлението в рамки (frames).

Модул „Компютърна графика и анимация“ въвежда в съвремената компютърна графика и приложения. Запознаване с GIMP, цветни модели, растеризация, криви. файлови формати, шаблони и текстури, слоеве, решетки и водачи, филтри. Текст и шрифтове. Дигитална фотография. Подготовка на изображения за интернет и анимация.

Модул "PHP+ my SQL - сървърни приложения" се занимава се с PHP - скриптов език, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб-съдържание и с MySQL - многопоточна, многопотребителска  SQL - Система за Управление на Бази от Данни (СУБД), популярна за интернет приложения като MediaWiki или Drupal и др.

Модул "Разработка на уеб приложение Онлайн магазин" се занимава с основните изисквания, свързани със създаването и разработването на различни видове онлайн магазини, запознаване с open source версии, избор на домейн и хостинг, както и със задължителните функционалности на такъв сайт, съобразен с вида търговска дейност, с подбор на снимки на предлаганите стоки, вид колички за покупки, рекламиране на стоката и др.

Всеки модул завършва със собствени разработки на учениците. Безплатна практика в IT компания през пролетната ваканция.

Автор и ръководител: Весела Вангелова - старши учител по информатика, информационни технологии и математика в ППМГ "Акад. Н. Обрешков".

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org