Млади IT таланти разработват мобилни приложения заедно с професионалисти от интернациоанлна ИТ компания

  • Начало»
  • Новини»
  • Млади IT таланти разработват мобилни приложения заедно с професионалисти от интернациоанлна ИТ компания  
По време на презентация

За пета поредна година европейската IT компания Булпрос Консултинг, организира в София едноседмична практическа среща по информатика и нови технологии между екипа си и деца-таланти. Специализиращата практика е елемент от учебния план на проектите по нови технолoгии на Център за млади таланти в град Бургас.
Участниците в модулен проект по информационни технологии Въведение в програмирането с Java и приложения към Център за млади таланти, гр. Бургас бяха запознати чрез презентации с историята на компанията, нейните визия, мисия и ценности, както и основните дейности, които извършва. След това им бяха раздадени задачите, върху които трябваше да работят, и бяха разделени на два екипа. Задачата на единият отбор бе да направи мобилно приложение за деца за учене на думи по картинки и администраторски панел за редактиране на съдържанието в приложението. Технологиите, които трябваше да ползват във връзка с реализирането на проекта бяха: React Native, Google Speech to Text API, Node.js, Express, Mongodb. Заданието за другият отбор бе да направи уебсайт, който дава информация за времето по зададено място. Технологиите, които трябваше да използват при изпълнение на заданието си бяха: HTML5, CSS3, JavaScript, JSON, jQuery, AJAX, NodeJS. Всеки от екипите имаше по двама ментори, които отговаряха за разясняването на задачите, даването на напътствия и успешното справяне със зададения проект. Участниците в практиката споделиха, че в този период са успели да обогатят натрупаните досега знания, да усвоят нови и същевременно и да се забавляват. Компанията бе организирала и тиймбилдинг за участниците в практиката под формата на отборна игра в escape стая. Отборът си отпочиваше и същевременно забавляваше докато решаваха загадките, за да излязат успешно от стаята. В последния ден от практиката участниците представиха финализираните си проекти. Заедно със своите ментори отборите разясниха технологиите, които са използвали, за да завършат своя проект, трудностите, които са срещнали при изпълнение на задачата, и как са успели да се справят с тях.
Участниците в програмата получиха сертификати за успешно премината трейни програма и се върнаха заредени с много идеи и ентусиазъм за работа. Талантите единодушно споделиха мнението, че това изживяване е било от изключителна полза за тях, научили са се да работят по-добре в екип, усвоиха много нови технологии и похвати.
Мероприятието, осъществено съвместно и спонсорирано от фирма Булпрос Консултинг, има за цел да покаже успешен модел на обучение: в практически план децата усвояват принципите на екипна работа, могат да вземат творчески решения, да се адаптират към динамиката на работното ежедневие и технологиите в съвременния свят. Сърдечно благодарим на целия екип на Булпрос Консултинг за предоставената ни възможност, за професионалното отношение и дългогодишното ни успешно и продуктивно сътрудничество. обобщи Лилиана Славова, председател на Фондация Шанс за децата на България.