Ако обичате природата и не ви е безразлична съдбата на нашата планета, включете се в проекта по екология и опазване на околната среда "Зелени младежи-посланици" на Център за млади таланти

  • Начало»
  • Новини»
  • Ако обичате природата и не ви е безразлична съдбата на нашата планета, включете се в проекта по екология и опазване на околната среда "Зелени младежи-посланици" на Център за млади таланти 

Като единствен по рода си център за работа и развитие на талантливи деца в България, член на престижната международна организация ETSN European Talent Support Network, Център за млади таланти, гр. Бургас получи одобрение и финансиране от Фондация "Шанс за децата и природата на България" за създаването и реализирането на проект по екология и опазване на околната среда "Зелени младежи-посланици". Модулният проект е абсолютно безплатен и е предвиден за ученици от 5-ти до 10-ти клас. Има за цел да насочи младите хора към проблемите за устойчивото развитие и опазването на околната среда, както това се прави във всички, развити в образователно отношение страни.

"С въвеждането на най-новия ни проект по екология искаме да насърчим осъзната промяна в поведението на младежите към рпиродата и да покажем възможностите за ефективни действия, с които да стимулираме развитието на нови ценности и модел на поведение. Концепцията се основава на интеграция между получаването на нови знания и умения и надграждането на придобити знания и умения по учебните предмети биология, химия, география, физика, природознание, история, български език, изобразително изкуство, което дава възможност както за активизиране на познавателната активност и самостоятелност на участниците , така и за по-трайно усвояване на предлаганите знания и умения", споделя г-жа Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за децата и природата на България".

Учебната програма включва теми като подбрана информация за околната среда и факторите, които й въздействат, заплахите за нейното състояние, за промените в атмосферата, почвите и водите, биоразнообразието, устойчивото производство, развитие и потребление, ефективното използване на енергията, жизнен цикъл на материалите и други. Автор и ръководител на проекта е Емилия Праматарова, магистър ландшафтен архитект. Доскоро бе старши експерт в сектор "Зелена система", с дългогодишен опит и като преподавател по специалността "Парково строителство".

Заниманията ще се провеждат веднъж седмично (събота) от 14:30 до 16:30ч., а продължителността на проекта е до края на учебната година. Включени са както теоретични, така и много практически занимания. Местата са ограничени, от центъра за млади таланти призовават всички младежи с интереси в тази сфера да се свържат на тел: 0887 201033; 0882 723760 и да запазят своето място в проекта.