ЕкоКлуб "Зелени изследователи" отваря врати безплатно за бургаските деца и младежи

  • Начало»
  • Новини»
  • ЕкоКлуб "Зелени изследователи" отваря врати безплатно за бургаските деца и младежи 

"Think green" или "да мислим зелено" е все почесто срещана фраза в наши дни. Как да спасим света от екологична катастрофа, как правилно да опазваме околната среда, как да бъдем по-социално осведомени и как да живеем по-природощадящо вълнува не само учените по света и у нас.

Все повече млади хора не са безразлични към бъдещето на планетата. В навечерието на десетгодишнината от създаването си центърът за талантливи деца в Бургас, основан от Фондация "Шанс за децата и природата на България" подарява на всички зеленомислещи" деца и младежи на възраст от 7 до 16 години уникалната възможност да се включат безплатно в пилотния проект ЕкоКлуб "Зелени изследователи".

"Живеем на една планета и проблемите ѝ засягат всички ни. С реализирането на този модулен проект си поставяме отговорната задача да подготвим младите хора по въпросите за устойчивото развитие и опазването на околната среда. Целта ни е да насърчим осъзната промяна в поведението на децата и да покажем възможностите за ефективни действия, с които да стимулираме развитието на нови ценности и модел на поведение в отношението към природата. Щастливи сме, че на поканата ни да ръководи проекта откликна известният български орнитолог и биолог с дългогодишен опит в научната работа доц. д-р Светла Далакчиева. Вярваме, че с нейна помощ ще успеем да запалим у участниците любов към земята и ще ги подтикнем към по-зелени действия и мислене.", сподели Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за децата и природата на България" - основател на Център за млади таланти.

Повече информация за безплатното обучение в проекта може да бъде открита на www.forbgkids.org, както и на телефони 0887 201033 и 0882 723760.

Доц. д-р Светла Далакчиева завършва Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", специалност биология. По същото време завършва и Школата по орнитология и природозащита към Българската орнитологическа централа към Института по зоология на БАН. Работила е в Българската орнитологическа централа към Института по зоология на БАН. През 2002г. получава наградата за най-млад учен на БАН в раздел биологични науки. След 4 годишно изследване на гнездовата биология на дъждосвирцоподобните птици защитава успешно дисертация за образователна и научна степен Доктор. Има над 40 научни труда, от тях 21 публикувани в България и 19 в чужди научни списания. Участвала е с доклади в 13 национални и международни научни конференции. Работила е по 20 научно-изследователски проекти и 2 образователни проекти. Автор и съавтор е на 8 сценария за науно-популярни филми, реализирани от Канал 1 на БНТ.

През 2010 г. започва работа като главен уредник в Природонаучната експозиция на Регионалния исторически музей,гр. Бургас., а от 2016 г. е преподавател в катедра "Екология и опазване на околната среда" на Университет "Проф., д-р Асен Златаров". Доц. д-р Светла Далакчиева е член на Управителния съвет на Сдружение за опазване Една природа и член на редакционната колегия на изданието "Известия на музеите в Югоизточна България".