IV национален литературен конкурс "И децата покоряват светове! Покажи, че можеш!"

Фондация „Шанс за децата на България“ обявява Национален литературен конкурс за написване на есе
„И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ – 2017.

Конкурсна тема 2017:   "ИЗПИТАНИЕ ЛИ Е ТАЛАНТЪТ?"

Условия за участие и регламент на конкурса:

• Участници - деца и младежи от 15 до 19 години от цялата страна;
• Конкурсни текстове - написани през 2017 и непубликувани до момента;
• Максимален обем - 2 номерирани печатни страници;
• Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
• Жанр: есе;
• Официален език: български.

Критерии за оценка:

• Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
• Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
• Езикова прецизност и стилово единство;
• Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

• Срок за изпращане на творбите: 8 декември 2017
• Произведенията се изпращат като приложение (attachment) на info@forbgkids.org или на адрес: Център за млади таланти, пл. „Атанас Сиреков“ 4, 8000 Бургас

Не забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат):
• Трите имена на участника
• Дата и място на раждане
• Адрес, имейл и телефонен номер
• Име на учебното заведение
• Ваша снимка (jpeg формат) и кратка творческа биография

 

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на победителите на интернет страницата на Фондация „Шанс за децата на България“ (http://www.forbgkids.org): 14 декември 2017