Награди, стипендии, отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2020" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

Пълното описание на проекта и условията за кандидатстване са публикувани ТУК.