Летни занимания за талантливи деца

Нашият експеримент да открием талантливи и даровити деца от 6 до 12 г по интереси чрез включването им в полудневна лятна занималня с надстройващо обучение по български език, математика, английски език и изкуства (приложни, графика и живопис, музика), съчетано с игри, състезания и други практически занимания ни показва,че има още доста да се работи с родителската общественост по осмисляне идеите и мисията на фондацията за ранното откриване и развиване на заложбите на техните деца и че тази форма е нещо съвсем различно от съществуващите такива за целодневно обгрижване на децата.

Всичко това ще бъде обект на бъдещата ни работа с малките таланти. Радваме се и на успехите, които успяхме да постигнем до момента. Макар и малко те ни убеждават, че има смисъл да работим задълбочено и в тази насока.