11.02.2011 Официално връчване на сертификати за завършен модул