Как помагаме

Движеща сила, основа на философията на Фондацията е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален потенциал, осигурявайки възможност за изява и развитие на талантливи и способни млади българи.

С нашата подкрепа целим:

  • млади таланти в областта на изкуството да бъдат обучавани целенасочено в малки групи от експерти (школа по рисуване и изобразително изкуство, музикални формации, театрални трупи, модерен балет и пр.)
  • да окажем специализирана индивидуална помощ на изявени в областта на хуманитарните дисциплини млади хора както и да им дадем възможност да получат висококвалифицирана помощ при изучаването на чужди езици
  • да дадем възможност на изявени деца в областта на природо-математическите науки да бъдат насочвани и подпомагани от специалисти по съответните дисциплини, за да се развиват целенасочено и изпреварващо
  • да направим възможно участието на млади таланти в международни форуми, състезания,олимпиади и мн.др.
  • да си сътрудничим с организиции, институции и физически лица в страната и чужбина, както и с представители на местната власт по програми, свързани с целите на фондацията
  • да инициираме благотворителни кампании за набиране на средства