Център за млади таланти

Център за млади таланти в гр Бургас си поставя благородната задача да осъществява творчески проекти на изявени учители с изявени и талантливи ученици за надграждане над общообразователната им подготовка и инвестира в изпреварващо образование и интелектуално развитие съобразно европейските изисквания и техните лични интереси и дарби във всички области на науката, технологиите и изкуството.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

 

 

Календар

-
Център за млади таланти

-
Конкурсна тема "Изпитание ли е талантът" Карен срок за предаване на творбите 8 декември 2017

-
Ден на отворените врати на Център за млади таланти