Конкурс на тема "Цветовете на моето Черно море"

Център за млади таланти, гр.Бургас
обявява конкурс на тема "Цветовете на моето Черно море"

Цели на конкурса:

 • Конкурсът се организира по повод международния ден на Черно море;
 • Целта му е да се привлече вниманието на бургаските деца и младежи към красотата на нашето море, но и да се акцентира върху глобалния проблем- замърсяването му с пластмасови отпадъци.


Условия за участие и регламент на конкурса:

 • Участници – деца от Бургас и региона на възраст от 7 до 19 години;

 

Категории:

1. Разказ 

 • непубликуван до момента;
 • максимален обем – 1 печатна страница;
 • изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • официален език: български.

2. Плакат 

 • рисунка, фотоколаж и др. изразни средства;
 • няма ограничени за използваните материали.

Възрастови групи:

В конкурса могат да участват деца и ученици в следните възрастови групи:

 • 1-ва група - от 7 г. до 9 г.
 • 2-ра група – от 10 г. до 13 г.
 • 3-та група – от 14 г. до 19 г.

Кандидатстване:

 • Срок за изпращане на творбите: 31 октомври 2021 г. (включително)
 • Конкурсните творби се изпращат на имейл info@forbgkids.org  или се носят на адрес гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4 (срещу Община Бургас) за Център за млади таланти.
 • Към всяка творба задължително се изпращат: три имена на участника; възраст; град, учебно заведение; актуални телефон и имейл адрес (в случай, че участникът е под 18 г., се посочват телефон и имейл на родител/настойник);
 • Всяка творба трябва да е придружена от попълнена и подписана Декларация-съгласие за обработка на личните данни. Декларация за попълване от родител/настойник (за участници под 18 г.) можете да изтеглите от ТУК. Декларация по образец за лица на и над 18 г. можете да изтеглите от ТУК.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на: www.forbgkids.org и на фейсбук страницата на Център за млади таланти, гр. Бургас на 5 ноември 2021 г.

Предвидени се награди за отличените всяка възрастова група!

Конкурсът е по идея и инициатива на младежите от Еко клуб "Сини изследователи", обучаващи се по проект "Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив" на програма ООСКП, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021.