Конкурс 2011

Фондация „Шанс за децата на България“ обявява конкурс за рисунка, стихотворение, есе, кратък разказ, фейлетон, песен, фотография, компютърна анимация или филмов сценарий и проект по теми, олицетворяващи мисията и идеите на фондацията.
Конкурсът дава възможност за насърчаване на деца и младежи – творци с изявен интерес към наука и изкуство. Той е част от инициативите на фондация „Шанс за децата на България“ за подпомагане развитието на младите таланти в България. Защото ние знаем, че най-важна е… ДНЕШНАТА ПОДКРЕПА ЗА УТРЕШНИЯ ТАЛАНТ!

Конкурсни теми:

  • От 6 до 10 години - „Ако имах вълшебна пръчица“
  • От 11 до 15 години - „Истински красивото е невидимо за очите“
  • От 16 до 19 години - „Ние (не) вярваме в чудеса“

Условия за участие:

  • В конкурса могат да участват всички деца и младежи от 6 до 19 години от гр. Бургас и областта, разделени в три възрастови групи: от 6 до 10; от 11 до 15; от 16 до 19 години
  • Участниците имат правото да изберат едно от следните изразни средства за представяне на темата си в съответната възрастова група: рисунка, стихотворение, есе, кратък разказ, фейлетон, песен, фотография, компютърна анимация или филмов сценарий или проект
  • Официални езици на конкурса: български, английски и немски

Критерии за оценка:

  • Оригиналност и творчестки подход при представяне на темата


Жури от уважавани творци и ценители на изкуството и науката безпристрастно ще определи носителите на наградите. На победителите ще бъдат връчени специални отличия.

Кандидатстване:

Последен срок за предаване на творбите: 7 декември 2011.

Изпращайте творбите си: на адрес Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, 8000 Бургас; на ръка в Центъра или по имейл info@forbgkids.org

Кандидатите трябва да приложат към творбите и отделен лист с данните си: трите имена, точен адрес, дата на раждане, училище, имейл и/или телефон за връзка, както и кратка творческа биография.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на победителите: на 13 декември 2011 г. на www.forbgkids.org

Връчването на наградите ще се състои на 15 декември 2011 г., на официално тържество по случай откриването на Центъра за млади таланти в град Бургас.

С изпращането на творбата си, участникът дава изричното си съгласие творбата му, както и личните му данни да могат да бъдат публикувани в сайта на фондацията

Пожелаваме успех на всички участници!