Протокол от заседание на журито

                                                                          ПРОТОКОЛ

Днес, 12.12.2011 г. в гр. Бургас, в сградата на учебен център на Фондация „Шанс за децата на България” (наричана тук по-долу за краткост Фондацията), находящ се в гр. Бургас, пл. „Ат. Сиреков” № 4 се състоя заседание на журито, определено от Председателя на Фондацията за излъчване на победителите в конкурса, организиран от Фондацията за периода от 7.11.2011 до 7.12.2011 г.

Председателят на журито констатира, че на заседанието присъстват всички членове, а именно:

 • Ваня Желева – преподавател по български език и литература – Председател на журито
 • Стефан Диомов – композитор
 • Мария Каравасилева – музикален педагог
 • Атанас Стоянов  - художник
 • Елена Тодорова - преподавател по изобразително изкуство
 • Таня Стоянова – преподавател по изобразително изкуство
 • Светла Иванова- специалист по скулптора
 • Любов Джунгурова – поетеса
 • Росен Друмев  - писател
 • Петър Иванов - фотограф - художник
 • Георги Георгиев – уеб дизайнер
 • Неда Йорданова – преподавател по английски език
 • Петя Петрова – преподавател по английски език
 • Анастасия Велкова – германист


На заседанието на журито присъства и Председателят на Фондацията – Лилиана Славова. Председателят на Фондацията няма да вземе участие в оценяването на творбите.
Председателят на журито констатира, че са постъпили общо 291 броя творби, удостовери и ги предостави на журито за оценяване.

След задълбочени дискусии относно представените творби на децата, журито единодушно определи победителите в конкурса, организиран от ФОНДАЦИЯ „ШАНС ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ” - „И ДЕЦАТА ПОКОРЯВАТ СВЕТОВЕ! ПОКАЖИ НИ, ЧЕ МОЖЕШ“ в периода от 7.11.2011г. до 7.12.2011г., а именно:

Художествено творчество

 • Първо място Антония Иванова 7г. ОУ „Елин Пелин“ гр. Бургас
 • Второ място Стефина Вараджакова 12г. ПМГ „А.Н.Обрешков“ гр. Бургас
 • Трето място Нелина Манева 11г. СОУ „СВ.СВ. Кирил и Методий“ гр. Бургас

Специална награда на журито Даниела Караиванова 17г. ГПАЕ „Гео Милев“ гр. Бургас

Литературно творчество

 • Първо място Стела Янакиева 18г. ГПАЕ „Гео Милев“ гр. Бургас
 • Второ място Ирена Димова 18г. ГПАЕ „Гео Милев“ гр. Бургас
 • Трето място Вержини Онник Ованесян 18г. ПМГ „А.Н.Обрешков“ гр. Бургас

Специалната награда на журито Андрея Ирен Попова 15г. ГПНЕ „Гьоте“ гр. Бургас

Музикално творчество

 • Първо място за песен (текст и музика) Мирела Буюклиева 16г. ГПНЕ „Гьоте“ гр. Бургас

Специална награда на журито Александър Томов 18г. ГПНЕ „Гьоте“ гр. Бургас

Творба на английски език

 • Първо място Виола Янева 13г. НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“


Фотография

 • Първо място Теодор Господинов 13г. СОУ „Иван Вазов“ гр. Бургас
 • Второ място Силвия Топчиева 15г. ПМГ „А.Н. Обрешков" гр. Бургас

Поради големият брой творби на талантливи деца, журито предлага на ръководството на Фондацията, при възможност да бъде взето решение за отпускане на допълнителни награди на 5 деца, които са се откроили със своите творби а именно:
 

 • За художествена творба Андрея Деянова СОУ „К. Преславски“
 • За художествена творба Вероника Вълчева СОУ „К.Преславски“
 • За литературна творба Милена Тодорова СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • За литературна творба Мина Тодорова ГПНЕ „Гьоте“
 • За фотография Калина Петкова ГПАЕ „Гео Милев“

Журито предлага на ръководството на Фондацията да вземе решение за издаване на сертификати за много добро представяне в конкурса на още 23 деца, а именно:

За Художествено творчество

 • Жулиета Желева- ГПНЕ „Гьоте“
 • Ивет Монова ОУ „Елин Пелин“
 • Кристина Болашикова  ОУ „Елин Пелин“
 • Таня Катранджиева СОУ „Димчо Дебелянов“
 • Георги Желев СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Станислав Янев ОУ „Елин Пелин“
 • Жаклин Проданова ПМГ „А.Н.Обрешков“
 • Наталия Кръстева ОУ „Антон Страшимиров“
 • Росица Стоянова СОУ „Димчо Дебелянов“
 • Емил Карадимов ОУ „Васил Априлов“
 • Калина Иванова- СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Надежда Николова- СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Сияна Карабахчиева-  СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

Литературно творчество

 • Александър Тодоров ПМГ „А.Н.Обрешков“
 • Диляна Чолакова ГПНЕ „Гьоте“
 • Златка Ангелова Спортно училище „Юрий Гагарин“
 • Наталия Няголова ГПНЕ „Гьоте“
 • Симона Стоянова ГПНЕ „Гьоте“
 • Радина Драгиева СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • Мария Есенкова ГПНЕ „Гьоте“

Творба на английски език

 • Нестор Цъгов ГПАЕ „Гео Милев“
 • Димитър Илиев ПМГ „А.Н.Обрешков“
 • Ангел Терзиев СОУ „Любен Каравелов“


Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на децата, както и творбите на деца, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.
Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс и пожелава на всички весели коледни и новогодишни празници.

Ваня Желева
Председател на журито