Годишни награди на Център за млади таланти

И през тази година Център за млади таланти ще отличи най-талантливите си и изявени възпитаници, постигнали високи успехи в своята област на национални и международни конкурси и доказали своите умения, усилия и постоянство.

За 2022 г. обявяваме следните индивидуални награди:

  • Една парична награди в размер до 450 лева за подпомагане на развитието в избраната сфера;
  • Една парична награда в размер до 350 лева за покриване на разходи за участия в международни състезания;
  • Безплатно едногодишно обучение по избор за 3 деца/младежи в проект на Център за млади таланти през следващата учебна година.

Кандидатите трябва да са възпитаници на Център за млади таланти през учебната 2021/2022 г. и да изпратят на имейл info@forbgkids.org или да оставят на място в Центъра за млади таланти не по-късно от 25 юли 2022 година следните документи:

  • Формуляр за кандидатстване за наградите на Център за млади таланти;
  • Кратко есе от кандидата (съгласно формуляра);
  • Описание на наградите и отличията за учебната 2021/2022 год.;
  • Копие от документа/и, удостоверяващ/и класирането в национални и международни научни форуми и олимпиади;
  • Документ, заверен в съответното учебно заведение, съдържащ информация за успеха на кандидата или копие от бележника на ученика;
  • Попълнена, подписана и сканирана декларация за поверителност на личните данни. Ако кандидатът е пълнолетен/пълнолетна, полето "Законен представител на ..." се оставя непопълнено.

Всички приложени документи трябва да са на български език и на кирилица или придружени с официален превод на български.

Очакваме вашите кандидатури до 25 юли 2022 г. Ще се разглеждат само кандидатури, които съдържат описаните по-горе документи. Децата и младежите, които ще получат награда, се определят от комисия, назначена от Председателя на Фондация "Шанс за децата и природата на България".

Финалистите ще бъдат обявени в началото на месец септември 2022 г.  на www.forbgkids.org

Формуляр за кандидатстване
Декларация за поверителност на личните данни

Моля, изпращайте формулярите на info@forbgkids.org или ги донесете на място в Център за млади таланти, гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, офис 5