Критерии за подбор на кандидати

  1. Успех - общ и по съответната учебна дисциплина. Удостоверение за успеха от предходната учебна година или учебен срок (при кандидатстване в началото на календарната година) се прилага към формуляра;
  2. Предимство при кандидатстване имат кандидатите приложили: удостоверения за постигнат успех, изява, талант (грамоти, отличия за постигнати резултати на олимпиади, състезания, конкурси, рецензии, характеристики и други). Прилагат се при кандидатстване към формуляра;
  3. Резултати от входящия тест.

Формуляр за кандидатстване (MS Word format) моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org