Дарения по банков път

Паричните средства, които дарявате за каузите на фондацията и за конкретните проекти могат да се превеждат по банков път на:

Титуляр на сметката: Фондация Шанс за децата на България
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG 92 UNCR 7000 1520 2522 54
BIC: UNCRBGSF

По този лесен и удобен начин:

  • внасяте толкова, колкото можете и когато можете;
  • определяне конкретния проект или каузата, за които според Вас си струва да се отделят средства;
  • имате възможност да запазите анонимността си и дарението Ви да не се популяризира;
  • получавате отчет за изразходената сума, съгласно Вашият личен избор;
  • ползвате данъчни облекчения.

Дарете сега!

Календар

-
Център за млади таланти

-
Конкурсна тема "Изпитание ли е талантът" Карен срок за предаване на творбите 8 декември 2017

-
Ден на отворените врати на Център за млади таланти