Разпределение на участниците

Разпределение на участниците по зали във връзка с провеждането на V областна олимпиада по информатика на 23.03.2019 г. от 09:00 ч. в Бургаски свободен университет

 


Върастова група 4-6 клас - зала № 011 (партерен етаж)

Възрастова група 7-8 клас - зала № 428 (ет. 4)

Възрастова група 9-12 клас - зала № 011 (партерен етаж)

Всички участници трябва да бъдат пред залите в 08:45 ч.!

Желаем Ви успех!

Резултатите ще бъдат публикувани на 01.04.2019 г. на www.forbgkids.org