Протокол

Протокол от
I-ви регионален конкурс за детска поезия
на тема "Аз – детето на морето" 2019 г.

Днес, 05.12.2019 г. в 12:30 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения Регионален конкурс за за детска поезия на тема "Аз – детето на морето", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Недялко Йорданов, членове: Роза Боянова, Надежда Динева, Ваня Желева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от председателя на Фондацията със заповед от 20.11.2019 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Недялко Йорданов, обобщи, че до 29 ноември 2019 г. са постъпили 75 творби. Г-н Йорданов уточни, че след 29 ноември 2019 г. не са постъпили творби за Регионален конкурс за детска поезия на тема "Аз – детето на морето". Председателят на комисията докладва, че общо 75 деца са взели участие в конкурса.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с творбите на всичките 75 участника в конкурса, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстоен преглед на всички творби от различните възрастови групи, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в Регионален конкурс за детска поезия на тема "Аз – детето на морето":

Победители във възрастова група 7г. – 8 г.:

 • I място – Радослав Пенев, 7 г. от НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас
 • II място – Невена Съботинова, 7 г. от ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас
 • III място – Александър Влаев, 8 г. от ОУ "Княз Борис I", гр. Бургас

Победители във възрастова група 9 г. – 10 г.:

 • I място – Магдалена Кучумбова, 9г. от СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас
 • II място – Дариан Андреев, 9 г. от ОУ "Любен Каравелов", гр. Бургас
 • III място – Стела Черноглазова, 9 г. от ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията", гр. Бургас

Победител във възрастова група 11 г. – 12 г.:

 • I място – Анелия Тодорова, 12 г. от ОУ "Христо Ботев", с.Пирне, общ. Айтос
 • II място – Кирила Иванова, 11 г. от ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията", гр. Бургас
 • III място – Владимир Гроздев, 12 г. от ОУ "Иван Вазов", кв. Банево, гр. Бургас

Специални поощрителни грамоти за отлично представяне получават:
В първа възрастова група:

 • Стилияна Василева, 7 г. от СУ "Добри Чинтулов", гр.Бургас
 • Марион Дачева, 7 г. от ОУ "Братя Миладинови", гр. Бургас
 • Анжелика Стоянова, 7 г. от НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас
 • Християн Стоянов, 7 г. от НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас

Във втора възрастова група:

 • Йордан Роев, 10 г. от ОУ "Иван Вазов", кв. Банево, гр. Бургас
 • Валерия Капитанова, 10 г. от НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас

В трета възрастова група:

 • Антоана Станчева, 12 г. СУ "Христо Ботев", гр. Карнобат
 • Ивайло Дандаринов, 12 г. от ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията", гр. Бургас
 • Мария Хаджиилиева, 12 г. от ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията", гр. Бургас
 • Биляна Бадалова, 12 г. от ОУ "Княз Борис I", гр. Бургас

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения Регионален конкурс за детска поезия на тема "Аз – детето на морето". Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 16.30 часа.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.