Финалисти 2021

Протокол от VI-та областна олимпиада по информатика и информационни технологии, гр. Бургас, 2021 г.

Днес, 06.04.2021 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведената олимпиада по информатика, организирана съвместно от Фондация "Шанс за децата и природата на България", Център за млади таланти, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия, гр. Бургас и Бургаски свободен университет, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: доц. д-р Пенка Георгиева, членове: Соня Димова, Весела Вангелова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 31.03.2021 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас - г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.


Председателят на комисията – доц. д-р Пенка Георгиева обобщи, че до 25 март 2021 г. са подадени общо 52 заявления за участие в олимпиада по информатика. Г-жа Георгиева уточни, че след 25 март 2021 г. не са постъпили заявления за участие в олимпиадата. Председателят на комисията докладва, че общо 43 ученика са взели участие в олимпиадата, като участниците са били разделени в три възрастови групи, а именно: първа група – ученици от 4, 5 и 6 клас включително, във втора група са се съревновавали ученици от 7, 8 и 9 клас  включително, а в трета – ученици от 10, 11 и 12 клас включително. И в трите възрастови групи участниците са се съревновавали в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 43 участника в олимпиадата, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 43 участника в олимпиадата, комисията състави следното класиране на участниците във всяка една възрастова група. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в трите възрастови групи  по олимпиадата по информационни технологии, както следва:

Първа възрастова група – участници от 4 до 6 клас вкл.:

 • ПЪРВО МЯСТО: Александър Ангелов – 6 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 37 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Александър Мутафчиев – 4 клас, ОУ "П. К. Яворов" – 34 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Мария Токарева – 5 клас, ОУ "А. Георгиев – Коджакафалията" – 32 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Виктория Бумбарова – 5 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 32 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Ангел Костадинов – 4 клас, СУ "Димчо Дебелянов" – 31 т.

Втора възрастова група – участници от 7 до 9 клас, вкл.:

 • ПЪРВО МЯСТО: Георги Гроздев – 8 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 39 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Калоян Стоянов – 8 клас, ПГЕЕ "К. Фотинов" – 38 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Божидар Сотиров - 8 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 37 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Йордан Тодоров  - 7 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 37 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Стоян Колев – 9 клас, ПГЕЕ "К. Фотинов" – 37 т.

Трета възрастова група – участници от 10 до 12 клас, вкл.:

 • ПЪРВО МЯСТО: Кристиан Попов – 11 клас, ПГСАГ "К. Фичето" – 34 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Александър Костадинов – 10 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 30 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Велина Йорданова – 10 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 25 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведената олимпиада по информатика. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.