Протокол и финалисти

Протокол от III-ти математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", гр. Бургас, 2021 г.

Днес, 11.06.2021 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения III-ти математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко, организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Галя Милчева, членове: Калина Мастикова, Гергана Друмева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 01.06.2021 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас –  г-жа Елена Янева , в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Галя Милчева обобщи, че до 26.05.2021 г. са записани общо 136 деца за участие в математическия турнир "Многознайко". Г-жа Милчева уточни, че след 26.05.2021 г. не са постъпили заявления за участие в турнира. Председателят на комисията докладва, че общо 128 деца са взели участие в турнира. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 131 участника в турнира, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 131 участника в състезанието, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в Третия математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко":

I място - златен медал и грамота:

 • Камен Стоянов Димов, ДГ "Х. К. Андерсен" – 99 т.
 • Елизабет Иванова Китенова, ДГ "Слънце"  -  97 т.
 • Златомир Станиславов Райчев,  ДГ "Изрев" – 97 т.
 • Александър Станиславов Стефанов, ДГ "Детелина", Поморие – 96 т.
 • Марина Несторова Петрова, ДГ "Звездица-Зорница" – 93 т.
 • Мартин Ясенов Янев, ДГ "Х. К. Андерсен" – 93 т.

II място - сребърен медал и грамота:

 • Лора Добромирова Ганева, ДГ "Звънче" – 90 т.
 • Павел Мартин Бошнаков, НБУ "Михаил Лъкатник" – 88 т.
 • Мирослав Александров Жеков, НБУ "Михаил Лъкатник" – 87 т.
 • Христо Костадинов Димитров, ДГ "Детелина" – 86 т.
 • Георги Антонов Йорданов, ДГ "Изгрев" – 85 т.
 • Лейля Гюнел Али , ДГ "Х. К. Андерсен" – 85 т.
 • Константин Милков Костов, ДГ "Детелина" – 85 т.
 • Алекс Диянов Минков, ДГ "Моряче", гр. Несебър – 84 т.
 • Йордан Мартинов Жеков , ДГ "Веселушко" - 83 т.
 • Александра Антонова Александрова, ДГ "Детелина" – 83 т.
 • Александър Георгиев Бухтев, ДГ "Звънче" – 82 т.
 • Александър Любомиров Кънчев, ДГ "Златна Рибка" – 81 т.

III място - бронзов медал и грамота:

 • Симона Ангелова Тенева, ДГ "Пинокио" – 80 т.
 • Самуил Мартинов Тодоров, ДГ "Златна рибка" - 79.5 т.
 • Инна Радкова Недялкова, ДГ "Изрев" – 79 т.
 • Илко Димитров Тодоров, ДГ "Детелина" – 79 т.
 • Анита Александрова Кирякова, ДГ "Ран Босилек" – 78 т.
 • Цветелина Владимирова Фиалковска, НБУ "Михаил Лъкатник" – 77 т.
 • Катерина Тодорова Димитрова, ДГ "Златното ключе" – 77 т.
 • Даника Тихомир Стайкова, ДГ "Брезичка" – 77 т.
 • Кристиян Мартинов Стойчев, ДГ "Иглика" – 76 т.
 • Мария Мартинова Влаева, ДГ "Златното ключе" – 76 т.
 • Силвия Неделчева Атанасова, ДГ "Райна Княгиня" – 76 т.
 • Стефан Драгомиров Кузмов, НБУ "Михаил Лъкатник" – 75 т.
 • Виктор Чавдаров Димитров, ДГ "Златното ключе" – 73 т.
 • Денислав Деянов Стойчев, ДГ "Златното ключе" – 73 т.
 • Лъчезар Стоянов Минев, ДГ "Звездица Зорница" – 71 т.
 • Даниел Евгениев Тодоров, ДГ "Детелина", гр. Поморие – 71 т.

Грамота за отлично представяне:

 • Роберт Максимов Сергеевич, ДГ "Слънце", Слънчев Бряг – 70 т.
 • Каролина Венциславова Джамбазова, ДГ "Златното ключе" – 70 т.
 • Александър Александров Ташев, ДГ "Брезичка" – 69 т.
 • Иван Иванов Бобев, ДГ "Звънче" – 68 т.
 • Даниела Добринова Кенова, ДГ "Звездица Зорница" – 67б т.
 • Никол Христова Иванова, ДГ "Делфинче", гр. Черноморец – 67 т.
 • Петър Станиславов Атанасов, ДГ "Калина Малина", кв. Ветрен – 67 т.
 • Кристиан Христов Граматиков, ДГ "Брезичка" – 65 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения математически турнир. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.