Финалисти 2022 г.

Протокол от VII-та областна олимпиада по информатика и информационни технологии, гр. Бургас, 2022 г.

Днес, 07.04.2022 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведената олимпиада по информатика, организирана съвместно от Фондация "Шанс за децата и природата на България", Център за млади таланти, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев", гр. Бургас и Бургаски свободен университет се проведе заседание на комисията, в състав: председател: доц. д-р Пенка Георгиева, членове: Соня Бъчварова, Пепа Николова. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 01.04.2022 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас - г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – доц. д-р Пенка Георгиева обобщи, че до 22 март 2022 г. са подадени общо 44 заявления за участие в олимпиада по информатика. Г-жа Георгиева уточни, че след 22 март 2022 г. не са постъпили заявления за участие в олимпиадата. Председателят на комисията докладва, че общо 28 ученика са взели участие в олимпиадата, като участниците са били разделени в три възрастови групи, а именно: първа група – ученици от 4, 5 и 6 клас включително, във втора група са се съревновавали ученици от 7, 8 и 9 клас  включително, а в трета – ученици от 10, 11 и 12 клас включително. И в трите възрастови групи участниците са се съревновавали в два етапа – тест по информационни технологии и решаване на задача от областта на информатиката. Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 28 участника в олимпиадата, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 28 участника в олимпиадата, комисията състави следното класиране на участниците във всяка една възрастова група. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в трите възрастови групи  по олимпиадата по информационни технологии, както следва:

Първа възрастова група – участници от 4 до 6 клас вкл.:

 • ПЪРВО МЯСТО: Гергана Станкова – 6 клас, ОУ "Елин Пелин" – 40 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Иван Пашов – 5 клас, ОУ "Елин Пелин" – 38 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Евгения Делева – 6 клас, ОУ "Елин Пелин" – 34 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Бисер Драганов– 6 клас, ОУ "Елин Пелин" – 34 т.

Втора възрастова група – участници от 7 до 9 клас, вкл.:

 • ПЪРВО МЯСТО: Павел Василев – 8 клас, СУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Царево – 36 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Никола Янев – 8 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 24 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Даная Щерионова – 8 клас, Търговска гимназия – 22 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Кристиан Вълчев – 9 клас, Търговска гимназия – 22 т.

Трета възрастова група – участници от 10 до 12 клас, вкл.:

 • ПЪРВО МЯСТО: Християн Иванов – 10 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 41 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Георги Парнарев – 10 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 39 т.
 • ВТОРО МЯСТО: Велина Йорданова – 11 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 39 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Димитър Киндалов – 10 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 38 т.
 • ТРЕТО МЯСТО: Георги Събев – 10 клас, ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – 38 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведената олимпиада по информатика. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.