Протокол и финалисти

Протокол от IV-ти математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", гр. Бургас, 2022 г.

Днес, 05.05.2022 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения IV-ти математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Галя Милчева, членове: Калина Мастикова, Гергана Друмева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 01.05.2021 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас –  г-жа Елена Янева , в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Галя Милчева обобщи, че до 11.04.2022 г. са записани общо 155 деца за участие в математическия турнир "Многознайко". Г-жа Милчева уточни, че след 11.04.2022 г. не са постъпили заявления за участие в турнира. Председателят на комисията докладва, че общо 148 деца са взели участие в турнира.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 148 участника в турнира, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 148 участника в състезанието, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в IV математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко".

I място - златен медал и грамота:

 • Боряна Любомирова Момчилова, ОУ "Иван Вазов" - 88 т.
 • Мартин Ясенов Янев, ДГ "Х. К. Андерсен" – 88 т.
 • Шабан Халид Хюсеин, ДГ "Пролет", с. Кликач – 84 т.
 • Матеа Дойчин Кънчева, ДГ "Звездица" – 82 т.

II място - сребърен медал и грамота:

 • Лъчезар Стоянов Минев, ДГ "Звездица Зорница" – 77 т.
 • Никол Христова Иванова, ДГ "Делфинче", гр. Черноморец – 77 т.
 • Александър Георгиев Бухтев, ДГ "Звънче" – 77 т.
 • Илья Владиславов Некит, НБУ "М. Лъкатник" – 76 т.
 • Ирен Василева Трифонова, ДГ "Моряче" – 76 т.
 • Екатерина Илиева Георгакиева, НБУ "М. Лъкатник"  - 75 т.
 • Панайот Мартинов Иванов, ДГ "Радост" – 73 т.
 • Атанас Николаев Ангелов, ДГ "Славейче" – 73 т.
 • Александър Димитров Вълков, ДГ "Звездица" – 72 т.
 • Мирела Здравкова Рашева, СОУ "Иван Вазов" – 72 т.
 • Виктория Александрова Петрова, НБУ "М. Лъкатник" – 70 т.
 • Мартин Евгениев Николов, НБУ "М. Лъкатник" – 70 т.

III място - бронзов медал и грамота:

 • Константин Радославов Пеев, ДГ "Пролет", гр. Айтос – 69 т.
 • Ачелия Нечми Яшар, ДГ "Пролет", гр. Айтос – 68 т.
 • Йордан Валентинов Стоянов, ДГ "Раковина" – 67 т.
 • Ата Ахмед Мустафа, ДГ "Пролет", гр. Айтос  - 67 т.
 • Бояна Борисова Георгиева, ДГ "Х. К. Андерсен" – 67 т.
 • Радина Димитрова Кирова, НБУ "М. Лъкатник" – 66 т.
 • Денислав Иванов Танев, ДГ "Иглика" – 65 т.
 • Дея Христин Железчева, ДГ "Морска звезда" – 63 т.
 • Валентин Рафи Тавитян, ДГ "Х. К. Андерсен" – 62 т.
 • Борис Георгиев Семов, ДГ "Раковина" – 62 т.
 • Веселин Андонов Павлов, ДГ "Пинокио" – 60 т.

Грамота за отлично представяне:

 • Любомир Валентинов Стоянов , ДГ "Раковина" – 59 т.
 • Борис Иванов Димитров, ДГ "Делфин" – 59 т.
 • Мартин Мартинов Душев, ДГ "Веселушко", гр. Поморие – 59 т.
 • Симона Ангелова Тенева, ДГ "Пинокио" – 59 т.
 • Калоян Димов Стоянов, ДГ "Х. К. Андерсен" – 59 т.
 • Боряна Георгиева Томова, ДГ "Х. К. Андерсен" – 58 т.
 • Симона Александрова Павлова, НБУ "М. Лъкатник" – 58 т.
 • Кирил Цветков, ДГ "Х. К. Андерсен" – 58 т.
 • Берил Шабан Али, ДГ "Пролет", гр. Айтос – 57 т.
 • Янита Калинова Пирева, ДГ "Веселушко", гр. Поморие – 57 т.
 • Моника Мирославова Мерджанова, НБУ "М. Лъкатник" – 57 т.
 • Димитър Янчев Стефанов, ДГ "Звездица" – 56 т.
 • Стефани Петкова Желева, ДГ "Суперкидс" – 56 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения математически турнир. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.
 

Списък с резултатите на всички участници можете да октриете ТУК.