Втора областна олимпиада по нови технологии

26.03.2016, Втора олимпиада по информатика

На 26.03.2016 в 9:00ч. зала 219 на Бургаски свободен университет събра млади ентусиасти изявени ученици от средните училища на Бургас и региона за участие във Втората областна олимпиада по информатика, организирана по идея и инициатива на Фондация Шанс за децата на България с помощта и активното участие на Център по икономически и технически науки на Бургаски свободен университет,които откликнаха на призива на Фондацията. Събитието беше открито от декана на ЦИТН проф. д-р Радостин Долчинков, присъстваха зам.-декана по учебната дейност и акредитацията доц. д-р Камен Сейменлийски, зам.-декана по научноизследователската дейност и международното сътрудничество проф. д-р Даниела Орозова, г-жа Ирина Михайлова организационен секретар и представител на фондация Шанс за децата на България.

За втора поредна година олимпиадата си поставя за цел да стимулира интереса на подрастващите към новите технологии този най-динамично развиващ се сектор на българската икономика.

Освен участници в проектите по нови технологии на Център за млади таланти към Фондацията в надпреварата се включиха ученици от ПМГ Акад. Н. Обрешков, от езиковите гимназии, от профилираните гимназии, от ГЧЕ Васил Левски, от СОУ Кирил и Методий и др.


Главната цел на подобни събития е младите хора да обменят информация за постигнатото и наученото в дадента област и да покажат колко важна е тя за съвременното образование и просперитета на страната ни, защото предлага възможности за развитие, работни места, както и ново отношение към учебните програми на средното и висше образование, тяхното взаймодействие и взаимна обвързаност.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Фондацията на 26.04.2016, а официалното награждаване на победителите ще се състои на 20 май 2016 в Бургас.

Благодарим на всички участници!