Жури

Жури

Литeратурен конкурс 2014

  • Росен Друмев – писател
  • Димка Ташкова – писател
  • Любов Джунгурова – поетеса
  • Диана Саватева - журналист, отг. редактор в регионалното издание на вестник "24 часа" - Бургас
  • Пепа Божкова – издател
  • Даниела Танева – PR и представител на клуб „ЗОНТА