Главна страница

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2019" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За девета поредна година подпомагме обучението и развитието на изявени деца и млади хора чрез отпускане на награди и стипендии.

Пълните условия за кандидатстване по проекта можете да откриете ТУК.