Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

Проектът приключи успешно през май 2017 с официално, тържествено награждаване на финалистите. Следващото му издание ще бъде обявено през февруари 2018. 

Формуляр за кандидатстване
Формуляр за безвъзмездна помощ за проекти (MS Word format),
моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org