Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2021" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

Проектът приключи успешно през октомври 2021. Следващото му издание ще бъде обявено през март 2022 на страницата на Фондацията.

Имената на финалистите, които получават награди и стипендия са обявени на 1 ноември 2021 г. на сайта на Фондацията.

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за безвъзмездна помощ за проекти (MS Word format)
Моля, изпращайте формулярите на info@forbgkids.org