Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

Проектът приключи успешно през май 2019 с официалното награждаване на финалистите за учебната 2018/2019 на 19.05.2019. Следващото му издание ще бъде обявено през февруари/март 2020 на страницата на Фондацията.

 


 

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти

-
Инициативата има за цел да насърчи четенето от най-ранна детска възраст.