Награди, стипендии и отличия

Проeктът "Награди, стипендии и отличия" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

Проектът приключи успешно през май 2018 с официалното награждаване на финалистите за учебната 2017/2018. Следващото му издание ще бъде обявено през февруари 2019 на страницата на Фондацията.

 


 

Календар

-
"И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" на тема "Моето писмо към България"