Награди, стипендии и отличия 2018

Проeктът "Награди, стипендии и отличия 2018" има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За осма поредна година подпомагме обучението и развитието на изявени деца  чрез отпускане на награди и стипендии на:

 • Първенци с отличен успех, класирали се от първо до трето място на национални конкурси, олимпиади, състезания от областен и национален мащаб, при условие, че продължават образованието си в областите, в които са изявили таланта си;
 • Редовни студенти и ученици с отличен успех – първенци, класирали се от първо до трето място на международни олимпиади;

За 2018 обявяваме следните индивидуални награди и отличия за талантливи деца и младежи:

Една парична награда в размер до 550 лв. за талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката и изкуството. Освен изборените документи, кандидатите за годишната стипендия представят и удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.

Парична награда за иновативен проект в областта на науката, технологиите и изкуството отличен/създаден през 2016/2017, в размер до 500 лева.

Една индивидуална парична награда за отлично представяне на републикански или международни олимпиади, конкурси, състезания, в размер до 500 лева.

Приз на Фондацията „Шанс за млади таланти” за 2018 г.: Призът на Фондацията се връчва еднократно на едно лице за календарна година за постигнати особено високи постижения в областта на науката и изкуството на възпитаник/възпитаници на Фондацията. Призът има за цел да подпомогне участието в международни изяви на млади таланти, спечелили конкурси през съответната година.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, представят или изпращат по пощата в офиса на Фондацията, находящ се в гр. Бургас, п.к. 8000, пл. „Атанас Сиреков“ № 4, Бургас (работно време: 10–12 и 14-18 часа) или по имейл на info@forbgkids.org: не по-късно от 14 май 2018 година следните документи:

 •     Формуляр за кандидатстване за програмата „Награди, стипендии и отличия“
 •     Tворческа автобиография, съдържаща следните данни:
 •     Трите имена на кандидата;
 •     Дата и място на раждане;
 •     Адрес, имейл и телефонен номер;
 •     Ваша актуална снимка (jpg формат);
 •     Име на Вашето учебно заведение;
 •     Описание на постиженията Ви за последните две години;
 •     Копие от документа/и, удостоверяващ/и класирането в националните и международни научни, езикови и научно-технически форуми, конференции и олимпиади;
 •     Документ, заверен в съответното висше или средно училище, съдържащ информация за успеха, научно-изследователската и експериментална дейност на студента или ученика.

Не се приемат документи, които удостоверяват единствено участие в даден турнир, състезание или олимпиада или документи, удостоверяващи получаването на поощрителни награди. Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на кирилица. Няма да се приемат формуляри за кандидатстване, попълнени на латиница. Всички приложени документи трябва да са на български език, като документи, които са на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.

Очакваме вашите кандидатури до 14 май 2018. Няма да се разглеждат кандидатури, които не отговарят на описаните по-горе критерии. Децата, които ще получат награда или стипендия се определят от комисия, назначена от Председателя на Фондацията.

Имената на кандидатите, които ще получат награда или стипендия ще бъдат обявени до 20 май 2018 на сайта на Фондацията.

Официалното награждаване на финалистите ще се състои на 21 май 2018.

Формуляр за кандидатстване
Формуляр за безвъзмездна помощ за проекти (MS Word format),
моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org