VI литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2019/2020

 • Начало»
 • Проекти»
 • VI литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2019/2020 
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ 
НА КРАТЪК РАЗКАЗ ИЛИ ЕСЕ

Фондация "Шанс за децата и природата на България" обявява VI-ти литературен конкурс за младите българи по света за написване на кратък разказ или есе "И децата покоряват светове. Покажи, че  можеш!" - 2019/2020. Конкурсът е за написване на кратък разказ или есе и насърчава таланта на деца и младежи творци с изявен интерес към литературата и творческото писане. 

Конкурсът се осъществява с подкрепата и специалното участие на изтъкнатия съвременен български автор Радослав Гизгинджиев.

Конкурсна тема: "Моето писмо към България"
 

Условия за участие и регламент на конкурса:

 • Участници – българи, родени и/или живеещи в чужбина от 13 до 20 години;
 • Конкурсни текстове - написани през 2019 и непубликувани до момента;
 • Максимален обем - 2 номерирани печатни страници;
 • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
 • Жанр: разказ и есе;
 • Официален език: български.

Критерии за оценка:

 • Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;
 • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
 • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

 • Срок за изпращане на творбите: 10 януари 2020 г.
 • Произведенията се изпращат като приложение (attachment) на: info@forbgkids.org

Не забравяйте да приложите към творбите (в отделен документ А4 формат):

 • Трите имена на участника
 • Дата и място на раждане
 • Адрес и имейл
 • Име на учебното заведение
 • Кратка творческа биография
 • Попълнена, подписана и сканирана Декларация за поверителност на личните данни (изтеглете от ТУК). Ако сте пълнолетен/пълнолетна, полето "Законен представител на ......" се оставя непопълнено!

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Жури от уважавани български творци с председател Радослав Гизгинджиев ще определи носителите на наградите. На победителите ще бъдат връчени следните отличия:

 • първо място -  награда и грамота;
 • второ място -  награда и грамота;
 • трето място - награда и грамота;

Специална награда: най-добрите творби ще бъдат издадени в книга

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация "Шанс за децата и природата на България" (http://www.forbgkids.org): 17 януари 2020 г.

Официално награждаване и представяне на книгата "Писмо към България от младите българи по света" – май 2020 г.

Статутът на конкурса е публикуван на интернет страницата на организаторите: http://www.forbgkids.org/

Политика за поверителност на личните данни

Пожелаваме успех на всички участници!