Кампания "Шанс за таланта" за откриване на даровити деца и млади хора

 • Начало»
 • Проекти»
 • Кампания "Шанс за таланта" за откриване на даровити деца и млади хора 

Кампания  "Шанс за таланта" за откриване на даровити деца и млади хора

По случай десетата си годишнина Център за млади таланти и Фондация "Шанс за децата и природата на  България" обявават кампания за откриването на децата-таланти. Основна цел е да се подпомогне развитието на талантливи деца и способни млади хора на възраст от 6 до 20 години чрез инвестирне в творчески инициативи за изпреварващо образование и подготовка в областта на науката, технологиите и изкуството. На финалистите ще бъде осигурено безплатно целогодишно обучение в следните сфери: музикално изкуство, театрално изкуство, творческо писане, български език и литература, изобразително и приложно изкуство, моден дизайн, математика, информатика и нови технологии, екология. Кампанията е за всички деца и младежи, с изявени дарби, от Бургас и региона на възраст от 6 г. до 20 г.

Условия за кандидатстване:

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да бъдат в редовна форма на обучение;
 • да представят пълен комплект документи (посочени в т.2);
 • да имат изявен талант, който желаят да развиват и надграждат.

2. Необходими документи:

 • попълнен Формуляр за кандидати (изтеглете от ТУК);
 • попълнена Декларация-съгласие за обработка на личните данни (изтеглете от ТУК);
 • мотивационно писмо на тема "Какво е талантът за мен и защо искам да го развивам?";
 • документ, удостоверяващ формата на обучение на кандидата;
 • сертификати и грамоти, удостоверяващи класиранията на призови места на национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.

Пълният комплект документи е необходимо да се изпрати на info@forbgkids.org.

Обявяване на финалистите: м. Май 2021 г.

Календар

-
Национален проект "Награди, стипендии и отличия"