X национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2023/2024

  • Начало»
  • Проекти»
  • X национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2023/2024 

Име
Презиме
Фамилия
Дата на раждане
DD.MM.YYYY
Местоживеене
Учебно заведение
Телефон на родител/настойник
Имейл на родител/настойник
Творба
Кратка биография
Декларация
Попълнете, подпишете и качете декларация-съгласие
  Съгласен съм с политиката за използване на лични данни