Четвърта областна олимпиада по информатика

Участници 2018
IV-та областна олимпиада по информатика
Участници 2018
Финалисти I-ва възрастова група
Награждаване
Финалисти III-та възраст.група

 

Календар

-
Национален проект "Награди, стипендии и отличия"