Четвърта областна олимпиада по информатика

Участници 2018
IV-та областна олимпиада по информатика
Участници 2018
Финалисти I-ва възрастова група
Награждаване
Финалисти III-та възраст.група