Олимпиада по нови технологии

По време на Олимпиадата

 

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти

-
Инициативата има за цел да насърчи четенето от най-ранна детска възраст.