Олимпиада по нови технологии

По време на Олимпиадата