Награди 2011

Лауреати за 2011 година

  • Даниела Караиванова  - за отлично представяне на републикански и международни олимпиади, конкурси, състезания в размер на 1000 лева
  • Деница Райкова - за отлично представяне на републикански и международни олимпиади, конкурси, състезания в размер на 1000 лева
  • Александър Томов - за иновативен проект в областта на  изкуството в размер на 1000 лева
  • Надежда Тодорова - еднократна помощ за талантливо дете с ограничени финансови възможности в размер на 2000 лева


 

Календар

-
На 23.03.2019г. от 9:00ч. в Бургаски Свободен Университет ще се проведе ежегодната Областна олимпиада по информатика и информационни технологии.

-
За девета поредна година подпомагме обучението и развитието на изявени деца и млади хора чрез отпускане на награди и стипендии