Награди 2011

Лауреати за 2011 година

  • Даниела Караиванова  - за отлично представяне на републикански и международни олимпиади, конкурси, състезания в размер на 1000 лева
  • Деница Райкова - за отлично представяне на републикански и международни олимпиади, конкурси, състезания в размер на 1000 лева
  • Александър Томов - за иновативен проект в областта на  изкуството в размер на 1000 лева
  • Надежда Тодорова - еднократна помощ за талантливо дете с ограничени финансови възможности в размер на 2000 лева