Регламент

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
VIII национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" за написване на разказ или поезия
Конкурсна тема "Когато утре стане днес"

Условия за участие и регламент на конкурса:

  • Участници – деца и младежи от 15 до 20 години;
  • Конкурсни текстове - нови и непубликувани до момента;
  • Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
  • Жанр: разказ или поезия;
  • Официален език: български.

Критерии за оценка:

  • Оригиналност и творчески подход при представяне на творбата;
  • Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;
  • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

  • Срок за изпращане на творбите: 9 януари 2022 г.
  • Произведенията се изпращат чрез онлайн формуляр, поместен на уебсайта на организаторите. УЧАСТВАЙТЕ ТУК.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация "Шанс за децата и природата на България": 26 януари 2022 г.