Регламент

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
IX национален литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" за написване на приказка
Конкурсна тема "Приказка в сегашно време"

Условия за участие и регламент на конкурса:

  • Участници – деца и младежи от 15 до 20 години;
  • Конкурсни текстове - нови и непубликувани до момента;
  • Изисквания за оформяне: до 3 печатни страници, формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;
  • Жанр: приказка;
  • Официален език: български.

Критерии за оценка:

  • Оригиналност и творчески подход при представяне на творбата;
  • Жанрово съответствие на конкурсния текст.

Кандидатстване:

  • Срок за изпращане на творбите: 15 януари 2023 г.
  • Произведенията се изпращат чрез онлайн формуляр, поместен на уебсайта на организаторите: УЧАСТВАЙТЕ ТУК!

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Обявяване на финалистите на интернет страницата на Фондация "Шанс за децата и природата на България" (www.forbgkids.org): 6 февруари 2023 г.