Разпределение на участниците

Разпределение на участниците в V-ти математически турнир за деца в предучилищна възраст "Многознайко"

Разпределението на децата относно провеждането на математическия турнир е направено според входящия номер, с който е записано детето за турнира. Можете да го откриете на бележката за платената такса горе в средата.

Децата е необходимо да носят обикновен син химикал (нетриещ се). Всички останали материали се предоставят от нас. Не се допуска използване на сметало, калкулатор или друго помощно средство. Не се допуска и писане с молив, тънкописец или флумастер. Препоръчваме децата да имат шише с вода.

Разпределението е както следва:

  • от вх. № 1 до вх. № 51 вкл. - от 09.00 ч. до 09.45 ч.
  • от вх. № 52 до вх. № 102 вкл. - от 10.30 ч. до 11. 15 ч.
  • от вх. № 103 до вх. № 146 вкл. - от 12.00 ч. до 12. 45 ч.

ВАЖНО: Децата трябва да бъдат 10 минути по-рано при нас. Ще ги посрещаме на врата и съответно изпращаме и предаваме лично на родител. Родителите няма да бъдат допускани в сградата и е необходимо да изчакат детето си пред Център за млади таланти.

Резултатите от проведения турнир ще бъдат публикувани на 10.05.2023 г. на нашата фейсбук страница - Център за млади таланти, Бургас.

Същите ще бъдат публикувани и на www.forbgkids.org

Пожелаваме успех на всички малки математици!