Протокол и финалисти

Протокол от V-ти математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", гр. Бургас, 2023 г.

Днес, 05.05.2023 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения V-ти математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Галя Милчева, членове: Калина Мастикова, Гергана Друмева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 02.05.2023 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас –  г-жа Елена Янева , в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Галя Милчева обобщи, че до 18.04.2023 г. са записани общо 146 деца за участие в математическия турнир "Многознайко". Г-жа Милчева уточни, че след 18.04.2023 г. не са постъпили заявления за участие в турнира. Председателят на комисията докладва, че общо 127 деца са взели участие в турнира.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 127 участника в турнира, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 127 участника в състезанието, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в V математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко".

I място - златен медал и грамота:

 • Боряна Георгиева Томова - 80 т.
 • Андрей Христов Симеонов- 73 т.
 • Каталина Красимирова Иванова- 71 т.

II място - сребърен медал и грамота:

 • Дария Калоянова Иванчева - 66,5 т.
 • Мия Неделчева Петкова - 66 т.
 • Емир Илхан Мехмед - 65 т.
 • Ачелия Неджме Яшар - 63 т.
 • Димитър Димитров Райков - 62 т.
 • Самуил Иванов Димитров - 59 т.
 • Теодора Атанасова Апостолова - 57 т.
 • Кристиан Адрианов Николаев - 57 т.
 • Дончо Павел Станков - 56 т.
 • Теодора Владимирова Василева - 55,5 т.
 • Дарис Боян Хлебарова - 55 т.
 • Теодора Калинова Симеонова - 55 т.

III място - бронзов медал и грамота:

 • Матео Кирилов Русев - 53 т.
 • Тодор Стоянов Секулов -  52 т.
 • Дариан Галинов Бобев -  52 т.
 • Адрияна Пламенова Начева - 51 т.
 • Февзие Якуб Якуб - 51 т.
 • Адриана Атанасова Трифонова - 51 т.
 • Стоян Мартинов Христов - 51 т.
 • Дария Златан Белчева - 50,5 т.
 • Лора Теодорова Димитрова - 50 т.
 • Миа Иванова Терзиева - 50 т.
 • Ирен Росенова Иванова - 50 т.

Грамота за отлично представяне:

 • Стилиян Ангелов Кръстев -  49 т.
 • Христиана Христова Найденова - 47 т.
 • Жана Живкова Кехайова - 47 т.
 • Ема Миланова Тодорова - 47 т.
 • Алекс Викторов Кузмов - 47 т.
 • Самуил Николаев Стойчев 46
 • Красен Иванов Хлебаров - 46 т.
 • Карина Дамянова Милкова - 46 т.
 • Мая Владимирова Личева - 45 т.
 • Димитър Тодоров Маринов - 45 т.
 • Виктория Илинична Федосова - 44,5 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения математически турнир. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15.30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.

Списък с резултатите на всички участници можете да октриете ТУК.