Практики за най-добрите от вас

На 21 май започват практиките на отличените 6 деца от проектите "Езикът на младите българи" и "Език и професия" с немски и български език. Янита Джунова и Надежда Тодорова ще стажуват в телевизия СКАТ в Бургас, а Елица Минева, Мария Георгиева, Михаела Георгиева и Ирена Шидерова ще стажуват в хотели с немски и английски туристи в Слънчев бряг. Пожелаваме им успех и пълноценно да използват дадената им възможност за практическо обучение!