Разпределение на участниците

Разпределение на участниците във Втори математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", 06.04.2019 г.

 

От вх. № 1 до вх. № 24 (вкл.) - стая 1, ет. 1

От вх. № 25 до вх. № 48 (вкл.) - стая 2, ет. 1

От вх. № 49 до вх. № 69 (вкл.) - стая 3, ет. 1

От вх. № 70 до вх. № 93 (вкл.) - стая 4, ет. 1

От вх. № 94 до вх. № 121 (вкл.) - стая 5, ет. 1

От вх. № 122 до вх. № 146 (вкл.) - стая 6, ет. 1

От вх. № 147 до вх. № 169 (вкл.) - стая 7, ет. 1

От вх. № 170 до вх. № 192 (вкл.) - стая 8, ет. 1

От вх. № 193 до вх. № 216 (вкл.) - стая 9, ет. 2

От вх. № 217 до вх. № 240 (вкл.) - стая 10, ет. 2

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички участници трябва да бъдат пред стаята, в която са разпредлени в 09:50 ч.

Начало на турнира - 10:00ч. Продължителност на турнира: 45 мин.

Място на провеждане на турнира: ОУ "Георги Бенковски", гр. Бургас, ж.к. Зорница

Всички участници е необходимо да носят химикал/молив.

Всички родители/настойници/придружители е необходимо да настанят детето си в стаята, в която е разпределено спрямо входящия му/й номер.

Всички родители/настойници/придружители трябва да бъдат в двора на училището, за да посрещнат детето си след като то излезе от стаята. Присъствие на родители/настойници/придружители в коридорите след началото на турнира няма да се допуска.

По време на провеждането на турнира не се допуска използването на помощни материали (калкулатори, сметала, др.), както и използването на мобилни и/или електронни устройства.

При напускане на стаята всеки участник ще получи сертификат за участие в турнира.

Участник, явил се на турнира с незаплатена такса, ще бъде дисквалифициран от турнира.

Резултатите от турнира ще бъдат публикувани на 30.04.2019 г. във фейсбук страницата на Център за млади таланти, гр. Бургас, както и на www.forbgkids.org

Всеки, който желае да прегледа работата на своето дете, ще има възможността да го направи след 02.05.2019 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч. в Център за млади таланти, гр. Бургас. Това ще бъде възможно само срещу лична карта, която да идентифицира родителя на детето.

Тържественото награждаване на финалистите ще бъде на 03.05.2019 г. от 18:00 ч. в Център за млади таланти, гр. Бургас.

Желаем успех на всички участници!