Протокол и финалисти

Протокол от II-ри математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", гр. Бургас, 2019 г.

Днес, 25.04.2019 г. в 09:00 часа, в офиса на Фондация "Шанс за децата и природата на България", находящ се в гр. Бургас, пл. "Ат. Сиреков" № 4, във връзка с проведения II-ри математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко", организиран от Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, се проведе заседание на комисията, в състав: председател: Христина Георгиева, членове: Пепа Николова, Златина Дечева. Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 24.04.2019 г. Освен членовете на комисията присъства, без право на глас – г-жа Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Председателят на комисията – Христина Георгиева, обобщи, че до 01 април 2019 г. са записани общо 240 деца за участие в математическия турнир "Многознайко". Г-жа Георгиева уточни, че след 01 април 2019 г. не са постъпили заявления за участие в турнира. Председателят на комисията докладва, че общо 236 деца са взели участие в турнира.  Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с работите на всичките 236 участника в турнира, и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност. След обстойна проверка на тестовете и решените задачи на всички 236 участника в състезанието, комисията състави следното класиране на участниците. От представените резултати комисията единодушно определи следните победители в Втория математически турнир за деца от предучилищна възраст "Многознайко".

I място - златен медал и грамота:

 • Габриела Желязкова Томова – НБУ "Михаил Лъкатник", 50 т.

II място - сребърен медал и грамота:

 • Матей Ивов Миронов – ДГ "Детелина", гр. Поморие, 45 т.
 • Теодор Милков Манасиев – ОУ "Княз Борис I", 45 т.
 • Артемий Илич Федосов – ДГ 'Мечо Пух", Равда, 44,75 т.
 • Мария Драгомировна Кузмова -  НБУ "Михаил Лъкатник", 44 т.
 • Боян Станиславов Найденов – ДГ "Златното ключе", 44 т.

III място - бронзов медал и грамота:

 • Даниел Валентинов Кирязов – ДГ "Брезичка", 42,75 т.
 • Никола Александров Стоянов – ОУ "П. Р. Славейков", 42,75 т.
 • Гора Илиева Петкова – ОУ "П. Р. Славейков", 42,50 т.
 • Валентин Миленов Вълчев – ДГ "Вълшебство", 42 т.
 • Дария Добромирова Ганева – ДГ "Брезичка", 41,50 т.
 • Теодора Живкова Димова – ДГ "Славейче", 41 т.
 • Ивайла Даниелова Бекярска – ДГ "Здравец", 41 т.
 • Елица Василева Пешкова – ДГ "Ханс К. Андерсен", 41 т.

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе деца да получат наградите на Фондацията, определени за победителите от проведения математически турнир. Поради изчерпвaне на дневния ред на заседанието на комисията, заседанието се закри в 15:30 часа. Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.