Протокол

Протокол

Днес, 02.02.2021 г. в 10:30 часа, в офиса на Фондация „"Шанс за децата и природата на България",  се проведе онлайн заседание на комисията по обявения от Фондацията литературен конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2020/2021", на тема "Разказ в 10 изречения", в състав: Митко Новков, Невена Праматарова, Радослав Гизгинджиев, Иван Тотев и Димитър Стефанов.

Присъстват всички членове на комисията, чийто състав е определен от изпълнителния директор на Фондацията със заповед от 14.12.2020 г.

Освен членовете на комисията присъства, без право на глас, г-жа – Елена Янева Янева, в качеството на секретар на заседанието на комисията.

Г-н Митко Новков, председател на журито, обобщи, че до 11 януари 2021 г., срокът посочен от Фондацията са постъпили общо 223 разказа по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2020/2021" на тема "Разказ в 10 изречения". Членовете на комисията потвърдиха, че са се запознали подробно с всичките 223 кандидатури и представиха подписаната от тях декларация за безпристрастност и поверителност.

Г-н Новков отново припомни на членовете на комисията критериите, определени в заповед от 14.12.2020 г.

Членовете на комисията пристъпиха към разглеждането на кандидатурите. След задълбочено разглеждане на всички кандидатури, оценени с "отлично" и "много добре", комисията единодушно определи победителите в литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш!" 2020/2021, на тема "Разказ в 10 изречения", а именно:

 • Първо място  - Мария Радева, 19 г., гр. Горна Оряховица
 • Второ място – Татяна Хаджииванова, 16 г., гр. София
 • Трето място – Славея Семова, 18 г., с. Първомайци

Участниците, чиито творби са класирани да бъдат публикувани в книга, са:

 • Симона Станева, 15 г., гр. София
 • Евелина Корчева, 19 г., гр. Девин
 • Марио Савчев, 20 г., гр. Ерланген, Германия
 • Василена Йорданова, 18 г., гр. Ямбол
 • Ралица Кехайова, 16 г., гр. Пловдив
 • Сияна Василева, 19 г., гр. София
 • Карина Спиридонова, 16 г., гр. Враца
 • Екатерина Георгиева, 17 г., гр. София
 • Лейнас Мехмед, 17 г., с. Крибул
 • Мария Сиракова, 12 г., гр. Кърджали
 • Салимехмед Ниязи, 17 г., гр. Шумен
 • Радост Грозева, 16 г., гр. Първомай
 • Сияна Димитрова, 14 г., гр. Търговище
 • Мирела Ганчева, 20 г., гр. Несебър
 • Веселина Чирпанлиева, 18 г., гр. Асеновград
 • Анджелика Йорданова, 18 г., гр. Пазарджик
 • Мария Каракостова, 16 г., гр. Благоевград
 • Кристина Красимирова, 18 г., с. Сталийска махала
 • Ален Дечев, 18 г., гр. София
 • Даниела Златева, 17 г., гр. Враца
 • Елица Иванова, 16 г., с. Сталийска махала
 • Сияна Йорданова, 18 г., гр. Велико Търново
 • Стелиян Йорданов, 13 г., гр. Бургас
 • Бояна Димитрова, 14 г., гр. Шумен
 • Ния Караянова, 17 г., гр. Бургас
 • Йоанна Стефанова, 16 г., с. Горско Косово
 • Борис Николов, 18 г., гр. София
 • Айджан Нуриева, 15 г., с. Ряховците
 • Ашкинар Кайсимова, 19 г., с. Върбовка
 • Ева-Йоана Стаматова, 16 г., гр. Пловдив
 • Ирина Ганева, 15 г., гр. Русе
 • Александрина Димова, 17 г., гр. София
 • Неда Пенева, 16 г., гр. Единбург, Шотландия
 • Божидара Иванова, 16 г., гр. София
 • Катерина Попова, 17 г., гр. Велико Търново
 • Александра Дунчева, 15 г., гр. София
 • Теодора Василева, 15 г., гр. Враца
 • Виктория Вечерникова, 16 г., гр. Бургас
 • Луиза Кръстанова, 17 г., гр. Козлодуй
 • Алекс Куков, 12 г., гр. Кенсингтън, САЩ
 • Кирил Димов, 16 г., гр. Казанлък
 • Венера Минева, 15 г., гр. Севлиево
 • Гленда Минков, 16 г., гр. София
 • Елина Тодорова, 16 г., гр. София
 • Любомира Димова, 15 г., гр. Варна
 • Ивена Ченова, 16 г., гр. Бяла
 • Никол Влаева, 18 г., гр. Лясковец
 • Таня Петрова, 16 г., гр. Бургас
 • Кристофър Итън, 16 г., гр. Бостън, САЩ
 • Глория Парушева, 15 г., гр. Айтос
 • Габриела Йорданова, 18 г., гр. Бургас
 • Себиле Миткова, 17 г., с. Дъбравино
 • Атея Степанович, 17 г., гр. Бяла
 • Мария Иванова, 18 г., гр. Пазарджик
 • Светлана Великова, 20 г., с. Межден
 • Габриела Арабаджова, 16 г., гр. Калофер
 • Вяра Даскова, 16 г., гр. Сопот
 • Георги Георгиев, 17 г., гр. Кричим
 • Християна Михова, 16 г., гр. Варна
 • Грети Георгиева, 18 г., гр. София
 • Катина Сталева, 16 г., гр. Бургас
 • Василена Василева, 18 г., гр. Правец
 • Катерина Божилова, 18 г., гр. Пловдив
 • Пламена Йовчева, 17 г., гр. Велико Търново
 • Наталия Иванова, 17 г., гр. Берковица
 • Кристина Минчева, 20 г., с. Сарая
 • Стилян Папазов, 18 г., гр. Горна Оряховица
 • Бюлен Абдишкова, 16 г., гр. Якоруда
 • Белослава Загарева, 18 г., гр. София
 • Янис Христов, 16 г., гр. Бургас
 • Радина Кирилова, 17 г., гр. Видин
 • Милена Димитрова, 16 г., гр. Свиленград
 • Михаела Колева, 13 г., гр. Бургас
 • Ива Цветанова, 17 г., гр. Пловдив
 • Иван Иванов, 16 г., гр. Омуртаг
 • Трифон Йорданов, 18 г., гр. Горна Оряховица
 • Елена Сабахлъкова, 19 г., гр. Пловдив
 • Ниляй Шериф, 17 г., гр. Кърджали
 • Юриета Иванова, 18 г., гр. Шумен
 • Анхея Колева, 17 г., гр. Благоевград
 • Лъчезар Йорданов, 16 г., гр. Казанлък
 • Велислава Щерева, 16 г., гр. Русе
 • Ирена Петкова, 16 г., гр. Бургас
 • Мария Петрова, 16 г., гр. София
 • Мишел Емануилова, 18 г., гр. Ловеч
 • Ана-Мария Петрова, 17 г., гр. Ловеч
 • Ралица Митева, 16 г., гр. София
 • Михаил Митков, 17 г., гр. София
 • Георги Тодоров, 18 г., с. Тополи
 • Камелия Димитрова, 16 г., гр. Пловдив
 • Магдалена Грозданова, 17 г., гр. София
 • Мария Сандева, 17 г., гр. Варна
 • Християн Стоев, 15 г., гр. Горна Оряховица
 • Елия Дюзенова, 15 г., гр. Пловдив
 • Елена Павлова, 16 г., гр. Хасково
 • Виктория Негриева, 16 г., с. Рударци
 • Цветомир Цанков, 17 г., гр. Разград
 • Николай Великов, 17 г., гр. Дулово
 • Екатерина Кисова, 17 г., гр. Пловдив
 • Цветелина Игнатова, 18 г., гр. Русе

Всички членове на комисията единодушно гласуваха изброените по-горе младежи да получат наградите на Фондацията по литературния конкурс "И децата покоряват светове. Покажи, че можеш 2020/2021". Журито единодушно взе решение да не предоставя писмени или устни рецензии относно творбите на младите автори, както и, че творбите на младежи, които не са наградени не подлежат на повторно разглеждане.

Председателят на Фондацията благодари на всички членове на журито за участието им в този конкурс.

Настоящият протокол е изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра, и е подписан от всички членове на комисията, както и от секретаря на заседанието. Текстът вярно отразява взетите решения.