Формуляр за канидатстване

За да участвате в конкурса "И децата покоряват светове. Покажи, че  можеш!" - 2020/2021, моля попълнете този формуляр:

Име
Презиме
Фамилия
Дата на раждане
DD.MM.YYYY
Местоживеене
Учебно заведение
Телефон на родител/настойник
Имейл на родител/настойник
Творба
Кратка биография
Декларация
Попълнете, подпишете и качете декларация-съгласие
  Съгласен съм с политиката за използване на лични данни