Проекти за възрастова група 13 -20 години

Център за млади таланти, гр. Бургас

МОДУЛНИ ПРОЕКТИ НА ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА за младежи от 14 до 20 години

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ:

  • Програмиране със С++ - за ученици от 8 до 12 клас
  • НОВО Подготовка за НВО по математика - за ученици в 7 клас
  • НОВО Подготовка за ДЗИ по математика - за ученици в 12 клас

БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

  • Подготовка за НВО по български език и литература - за ученици в 7 клас
  • Подготовка за ДЗИ по български език и литература - за ученици в 12 клас
  • Подготовка за матура по английски език - за ученици в 12 клас
  • Немски език - ниво В1-В2
  • Английски език - ниво В1-В2
ИЗКУСТВА:

ДРУГИ:

 

Прием на документи и информация: на info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

Предвидени са участия в различни изяви, конкурси, състезания, олимпиади, практики, стажове във водещи наши и международни фирми, участия в езикови и математически школи, срещи,  пленери, летни лагери,  съвместна творческа работа и изяви с БСУ и ВСУ, с водещи IT-фирми, индивидуална и екипна работа с професионалисти.