Проекти за възрастова група 14 -20 години

Център за млади таланти, гр. Бургас

МОДУЛНИ ПРОЕКТИ НА ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА за младежи от 14 до 20 години

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ:

БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

  • НОВО "За хвърчащите хора"творчески клуб за ученици от 8 до 12 клас с интерес към литературата и журналистиката
  • „Deutsch lernen für die Zukunft”  - немски език за ученици 10 - 11 клас 
  • "Challenges 3" - английски език по програма Кеймбридж - нива В1-В2
  • НОВО Подготовка за матура по английски език за ученици в XII клас
ИЗКУСТВА:

ДРУГИ:

 

Прием на документи и информация: на info@forbgkids.org или лично в Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5 (срещу Община Бургас). Телефони за връзка: 0887 201033; 0882 723760.

Предвидени са участия в различни изяви, конкурси, състезания, олимпиади, практики, стажове във водещи наши и международни фирми, участия в езикови и математически школи, срещи,  пленери, летни лагери,  съвместна творческа работа и изяви с БСУ и ВСУ, с водещи IT-фирми, индивидуална и екипна работа с професионалисти.