Модулен проект "Въведение в програмирането със C++"

Модулният проект "Въведение в програмирането със С++" е предвиден за младежи с изявени математически наклонности и интерес към новите технологии между 14 и 19 годишна възраст, които проявяват интерес към програмирането във визуална среда. Целта на този проект е да даде възможност на участниците да развият надстройващо и използват способностите си в едно от най-атрактивните и актуални професионални направления – информационните технологии. Платформата Visual Studio.Net, предоставя богати възможности за програмиране на няколко езика и в различни професионални направления – графика, бази данни, уеб-базирани приложения и други. Познаването на средата и методите на работа в нея, ще предоставят богати възможности на участниците в проекта за реализация в различни области. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

  • да стимулира интереса на участниците към информатиката и приложенията й в различни области;
  • да развива умения за работа с активните компоненти от графичния интерфейс;
  • да стимулира участниците за творческо мислене;
  • да насърчава участието им в извънучилищни изяви – конкурси, олимпиади, състезания;
  • да подготвя изпреварващо развитието на младите хора за бъдеща реализация в областта на компютърните науки.

Проектът включва четири модула:

Първи модул: „Графика с MFC” - има за цел да въведе и запознае учениците с основите на програмирането на Windows приложения с използването на инструментариума на MFC. Ще бъдат разгледани основните класове и методи, които предлага средата. Ще бъдат разучени начините за обмен на данни и обработването на събития в собствени приложения.

Втори модул: „ActiveX контролите” - надгражда първия и цели да запознае учениците със стандартните Windows компоненти – бутони, кутии, менюта, прозорци. Ще бъдат разгледани и възможностите за създаване и вграждане на собствени ActiveX контроли.

Трети модул: „Бази от данни – ADO.NET” - има за цел да въведе учениците в ADO.NET модела за достъп до данни. Ще бъдат разгледани архитектурата, компонени методите за използване на тази техника.

Четвърти модул: „Web приложения - ASP.NET” - в този модул участниците ще се научат как се създава собствена библиотека от класове с Managed Еxtensions и използването й от приложение на ASP.NET. Ще бъдат разгледани програмните модели Web Forms и Web Services, чрез които могат да се създават различни Web приложения.

Учебна програма за 2018 / 2019 г.  включва следните основни теми и понятия – алгоритми, математическа логика, двоична бройна система , примитивни типове данни, променливи и константи, декларация и присвояване, оператори и изрази, вход и изход от конзолата, аритметични действия , цикли, библиотеката STL, символни низове , използване на „string“ и „cstring“, решаване на задачи и др.

Автор и ръководител: Весела Вангелова - магистър по математика и информатика от ППМГ "Акад. Н. Обрешков".

Формуляр за кандидатстване моля, изпращайте на info@forbgkids.org

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти