Модулен проект по забавна математика към клуб "Знайко" за деца от 1 клас

Модулният проект по забавна математика към клуб "ЗНАЙКО" е предвиден за деца от Iви клас с подчертани математически  интереси и заложби. Творческо ателие "Многознайко" си поставя амбициозната задача по достъпен и увлекателен начин – с приказки, игри и загадки да разкрие пред децата красотата и творчеството в математиката. Чрез остроумни, грабващи и ефективни подходи, децата се поставят в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на обучението чрез преживяване. Темите са разнообразни и обхващат различни сфери на математиката. Заниманията стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили. Програмата не дублира изучаваното в училище – тя доразвива и надстройва знанията и уменията на учениците.

Цели и задачи:

  • развиване на математическо мислене и прилагането му в различни учебни и житейски ситуации;
  • запознаване с различни ситуации, интересни примери и факти, които помагат на децата сами да откриват връзките и приложението на това, което научават в часовете;
  • възпитаване на съобразителност, находчивост, гъвкавост на мисленето, самостоятелност, пространствено въображение, усет за ритъм и симетрия;
  • удовлетворение от прогреса през годината и разбирането, че успехите идват заедно с положените труд и постоянство;
  • усещането за принадлежност към една общност, в която всички се подкрепят и взаимно се радват на своите успехи и напредък.

Проектът включва два модула:  

Първи модул: "Мозайка от задачи" - съдържа изключително голямо разнообразие от логически задачи, ребуси, судоку, лабиринти и аритметични главоблъсканици, които предизвикват учениците и ги карат да търсят нестандартни решения с цел отлично представяне в училище , на конкурси, състезания и математически олимпиади. Заедно с героите от царството децата ще прилагат знанията си в непознати ситуации, ще бъдат детективи, ще разплитат интересни загадки и вълшебни тайни и др.

Втори модул: "Приключения във Фигуроландия" - занимава се с усъвършенстване на уменията за разпознаване и назоваване на геометричните фигури и формиране на положително отношение към тях. Активно се прилага игровият подход. Стимулира се пространственото въображение чрез различни похвати в игрова форма за промяна на геометричната фигура чрез прегъване, рязане и съчетава. Учениците ще имат възможността да работят с геоборд. Използват се танграми, оригами, мозайки и много други предизвикателства, които карат децата  неусетно да прилагат и упражняват своите умения по основните математически операции.

Календар

-
Център за млади таланти предлага новите си модулни проекти