Модулен проект по забавна математика към клуб "Знайко" за деца от 1 клас

Модулен проект по забавна математика към клуб "Знайко" за ученици от 1 клас

Модулният проект по забавна математика към клуб "Знайко" е предвиден за ученици от първи клас, с подчертани математически интереси. Творческото ателие си поставя амбициозната задача по достъпен и забавен начин – с приказки, игри и загадки, да разкрие пред децата красотата и творчеството в математиката, да търси възможности за изява на младите таланти на конкурси и състезания. Чрез остроумни, грабващи и ефективни подходи, децата се поставят в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на обучението чрез забавно преживяване. Темите са разнообразни и обхващат различни сфери на математиката. Заниманията стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили. Програмата не дублира изучаваното в училище –тя доразвива и надстройва знанията и уменията на децата. Проектът за учебната 2020/2021 година включва три модула: "Занимателна аритметика", "Интересни текстови задачи", "Весела геометрия".

Цели и задачи:

  • Развиване на математическото мислене и прилагането му в различни учебни и житейски ситуации;
  • Запознаване с различни ситуации, интересни примери и факти, които помагат на децата сами да откриват връзките и прилагането на това, което научават в часовете;
  • Подготовка на учениците за предстоящи етапи за обучението по математика и насърчаване участието им в извънучилищни изяви, конкурси, състезания на национално и международно ниво;
  • Удовлетвореност от прогреса през годината и разбирането, че успехите идват с положения труд, старание и постоянство;
  • Усещане за принадлежност към една общност, в която всички подкрепят и взаимно се радват на успехи и напредък.

Първи модул: "Занимателна аритметика"

Занимава се с формирането на положително отношение към числата и увереност при действия с тях. Прилага се активно игрови подход и специално подготвени материали. Основни направления в този модул са: ориентиране, посоки, групиране, числата до 100, събиране и изваждане.

Втори модул: "Интересни текстови задачи"

Този модул съдържа голямо разнообразие от  задачи, свързани със: запознаване с парите, измерване на: дължина, големина, тегло и обем, време, задачи от движение. Включените задачи развиват логическото мислене на децата.

Трети модул: "Весела геометрия"

Запознава учениците с основните геометрични форми, развива пространственото мислене и ориентация. Посредством игри, творчески задачи и експерименти, децата откриват зависимости и трансформации в геометрията, развиват наблюдателност, въображение. Правят собствени измервания и открития за околния свят.

За информация и записвания: info@forbgkids.org; лично в Център за млади таланти, гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5. Телефони за връзка: 0887 201033 и 0882 723760.

 

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти