Арт проект „Креативно изкуство“ - алтернативна група за арт терапия

Арт проект „Креативно изкуство“ - алтернативна група за арт терапия е предназначена за всички без ограничение във възравстта. Проекта се предвижда като опит да се помогне на креативни хора, които желаят да се занимават с изкуство като хоби, релакс, психо-физическо разтоварване и духовно усъвършенстване по специална програма. Работи се в малки групи до 10 участника, ръководител Таня Стоянова. Програмата включва за учебна година две образователни нива от по 60 учебни часа. По желание участниците могат да положат изпит за сертификат в края на учебната година за постигнато ниво.


ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

  • Да обогатява познанията на участниците за света на изящните изкуства, чрез запознаването им с изобразителни техники, изразни средства, направления, школи, големи майстори и подпомага емоционалното общуване с образци на това изкуство;
  • Да анализира възможностите и потребностите на всеки от участниците чрез интерактивни методи за индивидуална работа и обединяване усилията за развитие и популяризиране на изящното изкуство;
  • Да развива визуалното мислене в посока вариативно изграждане на образи в плоскост и в пространството;
  • Да надгражда естетическия вкус към красивото, градивното и възпитава хармония във възприемането на околната среда чрез експериментиране с материали и техники;
  • Да стимулира процеса за самостоятелна дейност и удовлетворение от постигнатото за всеки от участниците чрез разширяване на възможностите за творческа изява (участия в базари, изложби, конкурси).

Първи модул: Общуване чрез образи, изобразителни знаци и символи, системи и средства – запознава участниците с различни видове изразни средства и различни техники за рисуване.

Втои модул: Изразителност и функция на формата - декоративно-приложни изкуства и предметен дизайн. Занимава се с видове художествени форми, с особеностите на колажа и асамблажа, небесна дъга, светлини и сенки, както и с магията на цветовете и др.