Модулен проект по английски език (езиково ниво С2)

Модулен проект по английски език за ниво С2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа е за  желаещите да се подготвят за международен сертификат за свободно владеене на английски език, вариант по избор.
Предвиден е за всички, които са усвоили езиково ниво С1 без ограничение във възрастта. Подготовката включва упражнения за текстове с разбиране и отговори на въпроси към тях, както и писане на текст  по зададена тема.(Reading+Writing) Интензивният курс подготвя за Certificate of Proficiency in English (Сертификат за свободно владеене) на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа / Популярният днес изпит е въведен за първи път през 1913 година /. Това е най-високото ниво на изпитите по общ английски език. CPE е ценна квалификация, която доказва, че издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене подобно на нивото на образован носител на езика. Признава се официално от университети, работодатели и правителствени отдели от цял свят. Курсът започва с изпит за езикова ниво и специална програма за попълване на езиковите пропуски по ниво С1  и след това пристъпва към програмата С2. Предвижда се, поради високото ниво на текстовете, работа с конкретни техники за справяне със сложната лексика и тематика, както и с използването на интересни, нетипични и сложни фрази при писането на текст и по време на дискусии. Стъпка по стъпка се разглеждат компонентите от изпита в детайли. Завършва с безплатен пробен изпит за този сертификат и се защитава европейски сертификат на  Център за млади таланти за защитени знания и умения в резултат от подготовката, който има стойност при кандидатстване ,тъй като нашият център от 2016 е равноправен член на престижната международна организация ETSN / European Talent Support Network/. Завършилите курса на обучение получават препоръка на английски език и атестат за участие в благотворителната  и природозащитна дейност на центъра, който се цени при кандидатстване в чужди и наши университети.
Проектът е отворена система и непрекъснато се допълва, усъвършенства и обновява с най-новите материали. За учебната 2018/2019 г са предвидени две нива /два модула/ от по 60 часа възможност за защита на два европейски сертификата по най-новите изисквания за формата, специална работа по оформлението на мотивационно писмо, писане на автобиография на английски език и попълване на необходими документи за кандидатстване в англоезични страни.

Автор и ръководител: Румяна Демирева - магистър по приложна лингвистика с английски и немски език, с правоспособност да подготвя и изпитва за международните изпити по английски език и с високи постижения в работата с талантливи деца.

Формуляр за кандидатстване моля, изпращайте на info@forbgkids.org

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти