Творчески проект за малки писатели "Моите първи истории"

Творчески проект за малки писатели "Моите първи истории"

"Когато обичаме думите, и думите обичат нас"

Проектът е предназначен за деца на възраст от 7 до 12 години, които обичат литературното творчество, опитват се да пишат, имат дарби и интереси в областта на литературата и голямо желание да усъвършенстват езиковия изказ и правопис, да повишат знанията и уменията си за създаване на художествени текстове, както и да последват своя творчески импулс, за да се превърнат в майстори на словото.

Цели и задачи:

  • Запознаване и усъвършенстане уменията за правопис и правоговор;
  • Стимулиране интереса към четенето и писмената грамотност;
  • Развихряне на  въображението и творческото мислене чрез игри и модерни приоми на работа;
  • Изграждане на увереност при изразяването на мисли, чувства и емоции в различни литературни стилове и пред публика;
  • Насърчаване интереса на децата към творческото писане и  развиване на техния потенциал при създаването на текстове;
  • Подготовка за участия в литературни конкурси и други изяви, планиране на сборник с най-добрите постижения.

За една учебна година са предвидени две образователни нива /модула/ всяко от по 48 учебни часа. След всяко се защитава европейски сертификат, който децата могат да използват при кандидатстване за училища,  стипендии и други на следващ етап. Предвидени са различни изяви, участия в онлайн и други състезания и конкурси, срещи с професионалисти, сценично четене, дискусии и много други. Проектът се ръководи от писател и се обновява и допълва непрекъснато по най-новите виждания и изисквания.

Първи модул: Комуникативни и езикови компетентности

Тук фокусът ще бъде насочен към усвояване и усъвършенстване на основни правила за писане, характерни особености на текста и неговата композиция, опознаване на жанровете и себеизразяване. Любовта към книгите и литературата ще бъдат стимулирани с помощта на образователни и културни мероприятия.

Втори модул: Творческа работилница

В този модул децата ще реализират практически получените знания и  умения на хартия, създавайки своите първи шедьоври и претворявайки таланта си в завършени творби.  Подготовка и участия в изяви.

Автор и ръководител на проекта: Надежда Динева - писател

За информация и записвания: info@forbgkids.org; лично в Център за млади таланти, гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4, ет. 1, ст. 5. Телефони за връзка: 0887 201033 и 0882 723760.