Модулен проект "Математически калейдоскоп" за деца от 4 клас

Модулният проект „Математически калейдоскоп“ е предвиден за ученици от 4-ти клас. Заниманията са насочени към усвояване на  допълнителен материал с цел да се поддържа интересът към математиката и повишаване качеството на математическото образование. Часовете протичат под формата на интензивно обучение за всички турнири и изпити с по-висока степен на трудност. Задачите от състезателната математика – трудни и увлекателни, ще доведат до по-добра подготовка за справяне с предизвикателствата – състезания и кандидатстване в ППМГ.

Цели и задачи:

  • разширяване и задълбочаване на теоретичните знания и решаване на голям брой задачи и тестове;
  • овладяване на техники на решаване на задачи – да се усвоят методи и прийоми за решаване не само на една отделна задача, а на цяла група с обща структура;
  • развиване на логическа, пространствена, комбинативна, гъвкава и творческа мисъл;
  • придобиване на по-голяма увереност при решаване на нестандартни по форма и съдържание задачи;
  • проява на досетливост за преодоляване на необичайната форма на условието и вникване в практическата страна на отделната задача;
  • придобиване на опит и постигане на отлични резултати при явяване на математически състезания.

Проектът включва три модула. След всеки модул се полага изпит за постигнато ниво и успешно представилите се получават европейски сертификат. В края на учебната година се провежда пробен изпит за кандидатстване в ППМГ.

Първи модул: "Случайност + Математика" - задачи от различни видове преброяване на възможности, подреждане, оцветяване или разрязване по интересен и забавен за тях начин. Запознават се с разнообразни начини на разсъждение.

Втори модул: "Хикс, игрек и приятели" – решават се задачи от различни области на математиката. Решават числови изрази и уравнения с основните действия събиране, изваждане, умножение и деление. Анализират условието, моделират ситуацията, конструират алгоритъма за решаване.

Трети модул: "Тестове и задачи за шампиони" – решават задачи и тестове от изпити, състезания, олимпиади и конкурси. 


Автор и ръководител: Галя Милчева - дългогодишен опитен преподавател.

Формуляр за кандидатстване моля, изпращайте на адрес: info@forbgkids.org