Модулен проект по шахмат "Шахматът - игра за лидери"

Проектът по шахмат „Шахматът – игра за лидери" си поставя за цел да открие и насърчи развитието на млади таланти в областта на шахмата, да развива логическото им мислене и оценъчна система, да обогатява общата им култура, да изгражда и възпитава такива качества в характера на младите, които да са им полезни в житейската практика. Включва четири модула: История и начални знания за шахматната игра, Тактика, Ендшпили и Елементи на стратегията.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  • Да въведе участниците в света на древната игра, да ги запознае с възникването и нейната историята, да им помогне да придобият начални знания за играта
  • Да се запознаят и усвоят тактическите мотиви, средства и методи прилагани в шахмата
  • Да научат и прилагат правилно законите на елементарните ендшпили
  • Да получат първоначални знания за елементите на стратегията в шахмата
  • Да изгради навици за самостоятелен анализ и вземане на решения върху шахматното табло в тренировъчни условия
  • Да насърчава младите шахматисти да участват в турнири, градски, национални и международни състезания, както и им осигурява възможности за изяви
  • Участниците в проекта да покрият изискванията минимум за четвърти разряд в шахматната йерархия.

Този първи проект, съдържащ посочените четири модула е основополагащ за всеки, който желае да се развива в областта на шахмата. Независимо дали това се отнася до високо спортно майсторство, развиване в областта на шахматната композиция, треньорство или аналитична работа.

Първи модул „История и начални знания за шахматната игра“ въвежда участниците в света на древната игра, запознава ги с важни събития от историята на шахмата, шампиони, турнири, с шахматната дъска и фигури, общи правила за игра, шахматната нотация, ценността на фигурите и пешките. На практика се показва мат с тежките фигури, как да се започва играта и какво се прави в дебюта.

Втори модул "Тактика" запознава участниците с характерните комбинаторни възможности на различните фигури, видове комбинации, шахматни задачи, уловки, атаки срещу царя на противника. Включени са много практически упражнения, минитурнири и пр.

Трети модул "Ендшпили" обръща внимание на простите пешечни ендшпили, на борбата на дама срещу пешки, със случаи на реми при голямо материално преимущество, прости топовни и лекофигурни ендшпили. Приключва с участие в шахматен турнир за възрастовата група.

Четвърти модул "Елементи на стратегията" се занимава със силни и слаби офицери, силни и слаби пунктове и полета, с пешечни слабости, открити линии, със седми и втори хоризонтал. Изученото се прилага на практика в състезания и турнири.

Обучението се провежда в малки групи при отлични условия от квалифицирани специалисти. Преди започване на първи модул се извършва подбор на кандидатите, за който е предвидена проверка на уменията и кратко събеседване с тях. Не е необходима специална предварителна подготовка. Предимство имат представилите се успешно на състезания и турнири млади шахматни дарования, носители на награди и отличия.


Изисквания за проверка и оценка уменията на кандидатите:

  • Решаване на логическа шахматна задача
  • Ускорен шах-турнир
  • Кандидатите да носят тетрадка голям формат и химикал!

Формуляр за кандидатстване моля изпращайте формулярите на info@forbgkids.org

Документи могат да се подават и на ръка в сградата на Център за млади таланти –  ет.1, стая № 5, пл. Атанас Сиреков №4 (срещу Община Бургас)

Календар

-
Моден конкурс за най-оригинален летен тоалет

-
Модулни проекти на Център за млади таланти