Модулен проект по немски език "Deutsch lernen fuer die Zukunft" II част

Модулен проект по немски език „Deutsch Lernen für die Zukunft”  част II  e  подчинен на европейските  изисквания за  езиково обучение до 2020 г. и е предназначен за изявени ученици от 10  клас на езиковите училища и паралелките с разширено изучаване на чужди езици от Бургас и региона, които желаят да усъвършенстват и специализират езиковата си подготовка след 9 клас /нива В1 – В2/. Учебната програма цели  изпреварващо и надстройващо обучение с оглед повишаване на уменията за практическо приложение  на  езика в различни комуникативни  ситуации, както и усъвършенстване  на тези за креативност при създаването на текстове, съдейства за отлично справяне с училищните задачи, за постепенна подготовка за следване и работа в германоезични държави. Той е разновидност и допълнение към  проекта „Език и професия“. Участниците получават възможности за участия в олимпиади, езикови състезания, практики, езикови квалификации , за кандидатстване  за стипендии, отличия и др. при определени условия. Проектът е  планиран за три учебни години, дава възможност за защита на  6 сертификата  /включва модули по основните езикови компоненти, за креативно  писане и свободен разговор, за писмен и симултантен превод , за работа в сферата на туризма, подготвя за сферата на външно- търговските отношения и дипломация, за  бизнес немски език, бизнескореспонденция и за различните изпитни формати : DSD, DSH, Test DaF  и  други по немски език за германоезичните университети. Всяко ниво по европейските стандарти е 60 уч. часа. След всяко ниво се защитава европейски сертификат, валиден при кандидатстване. При приключване на проекта, завършилите го получават още препоръка на немски език и атестат за благотворителна и природозащитна дейност. Обучението се извършва в малки групи, при отлични условия, от висококвалифицирани преподаватели. Предимство при кандидатстване имат отлично представилите се на олимпиади, езикови и междуезикови състезания и конкурси както и завършилите успешно интензивен езиков курс  в Център за млади таланти.

За учебната 2019/2020година са предвидени две образователни нива:

Първо ниво: „Gezielte  Schreib – und Sprechförderung“  - продължава работата по стабилизиране и усъвършенстване на езиковите знания и умения по основните компоненти – четене с разбиране, слушане с разбиране, превод, осмисляне на сложни граматични явления и др. Занимава се целенасочено с многозначност и рекция на глаголи, прилагателни и съществителни, с употребата на времената и други важни граматични особености, с тематично разширяване на лексиката и активизиране на уменията за създаване на текстове, както и с различни упражнения за насърчаване на свободния изказ – обсъждания на теми, коментари, дебати, дискусии и други.

Второ ниво:“ Korrektes Deutsch für Schule, Projekte, Veranstaltungen und Studium“ – продължава усъвършенстването и специализирането на езиковата подготовка в различните и аспекти, обогатява се тематично лексиката и познанията за страна и хора, запознаване с литературни понятия и особености, представители на стара и съвременна немска литература и стилистика. Паралелно започва и последователната подготовка за езикова диплома според изискванията на формата.

Автор и ръководител на проекта : Петя Бахчеванова – магистър по немски език и литература.